Skip to main content
Agriculture and rural development

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie spelen een cruciale rol door ervoor te zorgen dat de EU blijft evolueren om actuele uitdagingen aan te gaan en tegelijk haar beleidsdoelen blijft bereiken.

Onderzoek en innovatie in de EU-landbouw gaan uit van een strategische langetermijnbenadering, waarbij de focus ligt op het creëren van waarde uit land aan de hand van duurzame primaire productie en de bevordering van innovatie op het platteland. Het zijn essentiële tools in de strijd tegen klimaatverandering, milieuaantasting en biodiversiteitsverlies.

Horizon Europa

Horizon Europa versterkt het effect van onderzoek en innovatie bij het ondersteunen en uitvoeren van EU-beleid om wereldwijde uitdagingen aan te pakken.

Missies

De EU-missies zullen ondersteuning bieden bij de transformatie van Europa tot een groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger continent.

Digitalisering

Het “digitale decennium” van de EU zal mensen en bedrijven op weg zetten naar een duurzame en welvarende digitale toekomst waarin de mens centraal staat.