Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Siekiant užtikrinti ES vystymąsi, kad ji galėtų spręsti jai iškylančius uždavinius ir toliau įgyvendinti savo politikos tikslus, labai svarbų vaidmenį atlieka moksliniai tyrimai ir inovacijos.

ES žemės ūkio moksliniai tyrimai ir inovacijos grindžiami ilgalaikiu strateginiu požiūriu, pagal kurį daugiausia dėmesio skiriama vertės kūrimui iš žemės, užsiimant tvaria pirmine gamyba ir kaimo inovacijų skatinimu. Tai labai svarbi priemonė sprendžiant tokias problemas kaip klimato kaita, aplinkos būklės blogėjimas ir biologinės įvairovės nykimas.

Pagal programą „Europos horizontas“ stiprinamas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikis, remiama ir įgyvendinama ES politika, kartu sprendžiant pasaulinius uždavinius.

ES misijos padės Europai tapti žalesniu, sveikesniu, įtraukesniu ir atsparesniu žemynu.

ES skaitmeninis dešimtmetis įgalins žmones ir įmones kurti į žmogų orientuotą, tvarią ir klestinčią skaitmeninę ateitį.

  • News article

Are you interested in becoming a Friend of the Mission Soil? Sign the newly launched Mission Soil Manifesto and be part of the soil advocate community!