Skip to main content
Agriculture and rural development

Tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi ovat keskeisiä apuvälineitä, kun EU pyrkii vastaamaan haasteisiin ja saavuttamaan poliittiset tavoitteensa.

EU:n maatalousalan tutkimusta ja innovointia ohjaa pitkän aikavälin strategia, jonka keskiössä ovat maan arvon lisääminen kestävän alkutuotannon avulla ja maaseudun innovaatioiden edistäminen. Sillä on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen, ympäristön turmeltumisen ja luontokadon torjunnassa.

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -puiteohjelma tehostaa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin vaikutuksia, tukee EU:n politiikkatoimia ja hakee ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.

Missiot

Horisontti Eurooppa -ohjelman hankekokonaisuudet (’missiot’) tukevat EU:n ympäristö-, terveys-, osallistamis- ja kestävyystavoitteita.

Digitalisaatio

EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteena on antaa ihmisille ja yrityksille mahdollisuudet toimia ihmiskeskeisessä, kestävässä ja vauraassa digitaalisessa ympäristössä.

Tapahtumat