Skip to main content
Agriculture and rural development

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo

Úloha Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)

FAO je medzivládna organizácia OSN založená v roku 1945. Slúži ako neutrálne fórum 194 členských národov, dvoch pridružených členov a jednej členskej organizácie, Európskej únie, na rokovanie o dohodách a diskusie o politických záležitostiach. Jej sídlo sa nachádza v Ríme a pôsobí vo viac ako 130 krajinách.

Ako zdroj znalostí a údajov pomáha rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie pri modernizácii, zlepšovaní poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu, ako aj pri zabezpečovaní správnej výživy pre všetkých.

Poľnohospodárstvo EÚ

EÚ je členskou organizáciou od roku 1991 a uznáva FAO ako hlavného aktéra v otázkach, ktoré tvoria hlavnú oblasť spoločnej poľnohospodárskej politiky:

FAO okrem toho organizuje zasadnutia Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS), platformy viacerých zainteresovaných strán, ktorej cieľom je koordinovať úsilie v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy.