Skip to main content
Agriculture and rural development

Zadania Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest międzyrządową organizacją ONZ. Powstała w 1945 r. Stanowi neutralne forum, na którym 194 państwa członkowskie, dwóch członków stowarzyszonych i jedna organizacja członkowska, Unia Europejska, negocjują umowy i prowadzą debatę polityczną. Siedziba organizacji znajduje się w Rzymie. FAO prowadzi działalność w ponad 130 krajach.

FAO zapewnia krajom rozwijającym się i krajom w okresie transformacji wiedzę i informacje potrzebne do modernizacji rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa oraz zagwarantowania obywatelom odpowiedniego pożywienia.

Rolnictwo w UE

UE jest członkiem organizacji od 1991 r. i uznaje FAO za podmiot odgrywający pierwszorzędną rolę w dziedzinach stanowiących podstawę wspólnej polityki rolnej (WPR). Są to:

Na forum FAO działa również Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (CFS), wielostronna platforma zajmująca się koordynacją działań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia.