Skip to main content
Agriculture and rural development

Organizacija za prehrano in kmetijstvo

Vloga Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)

Medvladna organizacija Združenih narodov FAO je bila ustanovljena leta 1945. Organizacija je nevtralen forum za 194 držav članic, dve pridruženi članici in eno organizacijo članico (Evropsko unijo) za pogajanja o sporazumih in razprave o politikah. Sedež ima v Rimu, Italiji, in je navzoča v več kot 130 državah.

FAO je vir znanja in informacij, ki pomagajo državam v razvoju in državam v prehodu pri modernizaciji in izboljšanju kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter zagotavljanju dobre prehrane za vse.

Kmetijstvo EU

EU je organizacija članica od leta 1991 in priznava bistveno vlogo FAO na osrednjih področjih skupne kmetijske politike:

FAO tudi gosti Odbor za svetovno prehransko varnost (CFS), večdeležniško platformo, namenjeno usklajevanju prizadevanj na področju prehranske varnosti in prehrane.