Skip to main content
Agriculture and rural development

Voedsel- en Landbouworganisatie

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)

De FAO is een in 1945 opgerichte intergouvernementele organisatie van de VN. Zij fungeert als neutraal forum voor 194 lidstaten, twee geassocieerde leden en één ledenorganisatie, de Europese Unie, om overeenkomsten te sluiten en beleid te bespreken. De FAO is gevestigd in Rome, Italië, en heeft kantoren in meer dan 130 landen.

Zij fungeert als bron van kennis en informatie waaruit ontwikkelings- en transitielanden kunnen putten om de landbouw, bosbouw en visserij te moderniseren en een goede voeding voor iedereen te waarborgen.

EU-landbouw

De EU is sinds 1991 lid van de FAO en beschouwt de organisatie als essentiële partner voor kernthema's van het gemeenschappelijk landbouwbeleid:

De FAO omvat ook de Commissie inzake Wereldvoedselzekerheid (CFS), een platform van diverse betrokkenen dat de activiteiten op het gebied van voedselzekerheid en voeding moet coördineren.