Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) roll

FAO, mis asutati 1945. aastal, on valitsustevaheline ÜRO organisatsioon. See toimib neutraalse foorumina, kus 194 liikmesriiki, kaks assotsieerunud liiget ja üks liikmesorganisatsioon (Euroopa Liit) peavad läbirääkimisi lepingute üle ja arutavad poliitikat. Organisatsiooni peakorter asub Itaalias Roomas ja see on esindatud enam kui 130 riigis.

See on oluliste teadmiste ja teabe allikas, mis aitab arengumaadel ja üleminekuriikidel moderniseerida ja parandada põllumajandus-, metsandus- ja kalandustavasid ning tagada kõigile hea toitumine.

ELi põllumajandus

EL on FAO liikmesorganisatsioon alates 1991. aastast ja tunnustab viimast kui olulist tegutsejat küsimustes, mis moodustavad meie ühise põllumajanduspoliitika keskse osa:

FAO juures tegutseb ka maailma toiduga kindlustatuse komitee, mis on mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm, mille eesmärk on koordineerida toiduga kindlustatuse ja toitumise alaseid jõupingutusi.

Uudised