Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Organizace pro výživu a zemědělství

Úloha Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

FAO je mezivládní organizací OSN, která byla zřízena v roce 1945. Jako neutrální fórum 194 členských států, dvou přidružených členů a jedné členské organizace, kterou je Evropská unie, vyjednává dohody a vede diskuse o politických záležitostech. Její sídlo se nachází v Římě a působí ve více než 130 zemích.

Je zdrojem poznatků a informací, které mají pomoci rozvojovým zemím a zemím v procesu modernizace, zlepšit jejich zemědělství, lesnictví a rybolov a zajistit hodnotnou výživu pro všechny.

Zemědělství EU

EU je členem organizace od roku 1991 a uznává FAO jako zásadního aktéra v otázkách, které tvoří páteř společné zemědělské politiky:

Organizace FAO rovněž pořádá zasedání Výboru pro celosvětové zajišťování potravin (CFS), což je platforma mnoha zúčastněných stran, jejímž cílem je koordinovat úsilí v oblasti potravinového zabezpečení a výživy.

Aktuality