Skip to main content
Agriculture and rural development

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

FAO är en mellanstatlig FN-organisation som bildades 1945. Den fungerar som ett neutralt forum för 194 medlemsländer, två associerade medlemmar och medlemsorganisationen EU, som möts för att förhandla fram avtal och debattera politik. FAO har sitt huvudkontor i Rom i Italien och har lokalkontor i över 130 länder.

Organisationen är en källa till kunskap och information och hjälper utvecklings- och övergångsländer att modernisera och förbättra sina metoder inom jordbruk, skogsbruk och fiske och säkra näringsrik mat för alla.

FAO och jordbruket i EU

EU har varit medlem sedan 1991 och erkänner FAO som en viktig aktör på områden som utgör en central del av den gemensamma jordbrukspolitiken:

FAO är också värd för kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning (CFS), en plattform där flera olika parter samordnar insatser inom livsmedelstrygghet och nutrition.