Skip to main content
Agriculture and rural development

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tehtävät

Vuonna 1945 perustettu FAO on hallitustenvälinen YK:n järjestö. Se toimii puolueettomana foorumina 194 jäsenmaalle, kahdelle liitännäisjäsenelle ja yhdelle jäsenjärjestölle (Euroopan unioni). Se myös neuvottelee sopimuksista ja keskustelee politiikasta. Sen päätoimipaikka on Roomassa, Italiassa, ja se toimii yli 130 maassa.

FAO tarjoaa kehitys- ja siirtymätalousmaille osaamista ja tietoa, jotta ne pystyvät nykyaikaistumaan, parantamaan maa-, metsä- ja kalatalouden käytäntöjä ja varmistamaan hyvän ravitsemustason kaikille.

EU:n maatalous

EU on ollut FAO:n jäsen vuodesta 1991, ja se tunnustaa FAO:n olevan tärkeä toimija kysymyksissä, jotka muodostavat yhteisen maatalouspolitiikan toimien keskeiset tavoitteet:

  • kestävä maatalous
  • tasapainoinen maaseudun kehittäminen
  • ruokaturva.

FAO isännöi myös Maailman ruokaturvakomiteaa (CFS), joka on monisidosryhmäinen foorumi. Sen tehtävänä on koordinoida ruokaturvaan ja ravitsemukseen liittyviä toimia.