Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Οργάνωση για τη Διατροφή και τη Γεωργία

Ρόλος της Οργάνωσης για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO)

Η FAO ιδρύθηκε το 1945 και είναι μια διακυβερνητική οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών. Λειτουργεί ως ουδέτερο φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν 194 κράτη μέλη, δύο συνδεδεμένα μέλη και ένας οργανισμός-μέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τη διαπραγμάτευση συμφωνιών και τον διάλογο πολιτικής. Εδρεύει στη Ρώμη (Ιταλία) και έχει παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες.

Είναι πηγή γνώσεων και πληροφοριών που βοηθούν τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες σε μετάβαση προς τον εκσυγχρονισμό, να βελτιώσουν τις πρακτικές τους στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, και να διασφαλίσουν καλή διατροφή για όλους.

Γεωργία της ΕΕ

Η ΕΕ είναι οργανισμός-μέλος από το 1991 και αναγνωρίζει τον πρωτεύοντα ρόλο της FAO σε θέματα που απασχολούν κατά κύριο λόγο την κοινή μας γεωργική πολιτική:

Η FAO φιλοξενεί επίσης την επιτροπή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια (CFS), μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα σχεδιασμένη για να συντονίζει τις προσπάθειες για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή.

Ειδήσεις