Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Organizacija za hranu i poljoprivredu

Uloga Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO)

FAO je međuvladina organizacija UN-a osnovana 1945. On je neutralni forum na kojem 194 države članice, dva pridružena člana i jedna organizacija članica (Europska unija), raspravljaju o politikama i pregovorima postižu sporazume. Sjedište mu je u Italiji, u Rimu, a djeluje je u više od 130 zemalja.

FAO je izvor znanja i informacija koje pomažu zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji da se moderniziraju i unaprijede poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo te da osiguraju zdravu prehranu za sve.

Poljoprivreda EU-a

EU je od 1991. organizacija članica koja prepoznaje ključnu ulogu FAO-a u temama bitnima u našoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici:

FAO je domaćin i Odboru za svjetsku sigurnost opskrbe hranom (CFS), višedioničkoj platformi koja koordinira rad u području prehrane i sigurnosti opskrbe hranom.

Novosti