Skip to main content
Agriculture and rural development

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) nozīme

1945. gadā izveidotā FAO ir ANO starpvaldību organizācija. Tā darbojas kā neitrāls forums, kurā 194 dalībvalstis, divi asociētie locekļi un viena dalīborganizācija – Eiropas Savienība – var risināt sarunas par nolīgumiem un debatēt par politiku. FAO galvenā mītne atrodas Romā, Itālijā, un tai ir biroji vairāk nekā 130 valstīs.

FAO sniedz zināšanas un informāciju, kas palīdz jaunattīstības valstīm un pārejas valstīm modernizēt un uzlabot lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības praksi un nodrošināt labu uzturu visiem.

ES lauksaimniecība

ES ir FAO dalīborganizācija kopš 1991. gada, un tā atzīst FAO par svarīgu dalībnieku jautājumos, kuri ir mūsu kopējās lauksaimniecības politikas uzmanības centrā:

FAO paspārnē tiekas arī Pasaules pārtikas nodrošinājuma komiteja (CFS), kas ir daudzpusēja ieinteresēto personu platforma, kuras mērķis ir koordinēt centienus pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā.