Skip to main content
Agriculture and rural development

Starptautiskās organizācijas un forumi

ES sadarbība un partnerības ar starptautiskajām organizācijām lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.