Skip to main content
Agriculture and rural development

Zaprosite za predpristopno financiranje EU za razvoj podeželja (instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja – IPARD)

Zaprosite za finančna sredstva za vašo kmetijo, predelavo hrane ali razvoj podjetij na podeželju

Za pridobitev sredstev iz instrumenta IPARD je treba vlogo poslati nacionalni agenciji IPARD.

Pred oddajo vloge preučite nacionalne programe IPARD, v katerih so navedene vrste naložb, ki so lahko deležne podpore v okviru različnih ukrepov, in merila, ki jih morate izpolniti za upravičenost. Naveden je tudi najvišji znesek, ki se lahko dodeli, in koliko sredstev morajo zagotoviti zasebni viri. Pomembno je tudi preveriti in upoštevati časovni razpored razpisov za projekte v vaši državi.

Vloge za projekte ocenijo nacionalne agencije IPARD. Merila za to oceno so navedena v vsakem programu IPARD. Agencija bo preverila tudi, ali je zahtevek za financiranje za vaše naložbe razumen, in načrtovala obisk za oceno vašega predloga projekta.

V primeru pozitivne ocene bo agencija stopila v stik z vami za podpis pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. Pogodba bo natančno določala vaše pravice in obveznosti. Potem lahko naložbeni projekt začnete izvajati.

Ob zaključku projekta ali izvedbi njegove faze lahko od agencije IPARD zahtevate izplačilo nepovratnih sredstev. Agencija bo preverila, ali so vaše naložbe izvedene v skladu s pogodbo, in nakazala znesek na vaš bančni račun.

Evropska komisija finančna sredstva IPARD prenese na nacionalne račune za povračilo nepovratnih sredstev, ki so jih izplačale nacionalne agencije IPARD.

Nacionalni programi IPARD in kontakti

Albanija

Trenutno se izvajajo naslednji ukrepi:

 • Ukrep 1: „Naložbe v fizična sredstva kmetijskih gospodarstev“
 • Ukrep 3: „Naložbe v fizična sredstva za predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov“
 • Ukrep 7: „Diverzifikacija kmetij in razvoj podjetij“

Spletišče albanskega IPARD

Spletišče albanske agencije IPARD

4 JANUAR 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(560.4 KB - PDF)
Prenesi
17 APRIL 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Prenesi

Črna gora

Trenutno se izvajajo naslednji ukrepi:

 • Ukrep 1: „Naložbe v fizična sredstva kmetijskih gospodarstev“
 • Ukrep 3: „Naložbe v fizična sredstva za predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov“

Spletišče črnogorskega IPARD

Spletišče črnogorske agencije IPARD

4 JANUAR 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(4.51 MB - PDF)
Prenesi

Severna Makedonija

Trenutno se izvajajo naslednji ukrepi:

 • Ukrep 1: „Naložbe v fizična sredstva kmetijskih gospodarstev“
 • Ukrep 3: „Naložbe v fizična sredstva za predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov“
 • Ukrep 7: „Diverzifikacija kmetij in razvoj podjetij“
 • Ukrep 9: „Tehnična pomoč“

Spletišče severnomakedonskega IPARD

Spletišče severnomakedonske agencije IPARD

4 JANUAR 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(560.35 KB - PDF)
Prenesi

Srbija

Trenutno se izvajajo naslednji ukrepi:

 • Ukrep 1: „Naložbe v fizična sredstva kmetijskih gospodarstev“
 • Ukrep 3: „Naložbe v fizična sredstva za predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov“

Spletišče srbskega IPARD

Spletišče srbske agencije IPARD

Turčija

Trenutno se izvajajo naslednji ukrepi:

 • Ukrep 1: „Naložbe v fizična sredstva kmetijskih gospodarstev“
 • Ukrep 3: „Naložbe v fizična sredstva za predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov“
 • Ukrep 4: „Kmetijsko okolje, podnebje in ekološko kmetovanje (pilotni projekt o eroziji tal)“
 • Ukrep 5: „Izvajanje strategij lokalnega razvoja – pristop LEADER“
 • Ukrep 7: „Diverzifikacija kmetij in razvoj podjetij“
 • Ukrep 9: „Tehnična pomoč“

Spletišče turškega IPARD

Spletišče turške agencije IPARD

6 JANUAR 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(2.56 MB - PDF)
Prenesi

Kontakti

Ime
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-pošta
Poštni naslov
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija