Skip to main content
Agriculture and rural development

Zemědělské výbory

Právní základ výborů a zápisy z jejich zasedání.

Ve výborech zasedají zástupci vlád států EU a předsedá jim zástupce Komise. Jejich úkolem je zajistit, aby Evropská komise přijímala prováděcí akty pod dohledem zemí Unie.

 • Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro politiku jakosti zemědělských produktů

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro ekologickou produkci

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor zemědělských fondů

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro přímé platby

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro zemědělskou účetní datovou síť

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro rozvoj venkova

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných záznamů a hlasovacích listů

 • Prováděcí výbor pro aromatizované vinné nápoje

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro lihoviny

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných zápisů, hlasovacích listů a návrhů prováděcích opatření/aktů

 • Výbor pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství

  Právní základ

  Zasedání, včetně pořadu jednání, souhrnných záznamů a hlasovacích listů

Dokumenty

Privacy statement for meetings of agricultural committees
English
(787.49 KB - PDF)
Stáhnout