Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Werkgelegenheid en groei in plattelandsgebieden

Banen en groei in plattelandsgebieden

Dashboards met informatie over het bruto binnenlands product per inwoner, de arbeidsparticipatie, het armoedecijfer, het inkomen van de boeren en het aandeel van de agrovoedingssector in de totale werkgelegenheid.

Beleidsdoelstelling

Overzichtsrapport over belangrijke thema’s in verband met banen, groei, armoede, de agrovoedingssector en de uitdagingen in plattelandsgebieden.