Skip to main content
Agriculture and rural development

Bosbouw

Informatie over het belang van bossen voor het milieu en de plattelandsgebieden van de EU en de maatregelen die worden genomen om ze te beschermen

Alles over de bosbouw

EU-steun voor bosbouw via fondsen voor plattelandsontwikkeling, het actieplan voor de bossen, en innovatie in de bosbouw.

Boslandbouw

Het werk van de focusgroep boslandbouw, belangrijke documenten.

Evenementen