Skip to main content
Agriculture and rural development

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat over voedsel, milieu en platteland.

Het GLB is een partnerschap tussen samenleving en landbouw met het oog op een stabiele aanvoer van voedsel, een billijk inkomen voor de boeren, milieubescherming en levendige plattelandsgebieden.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 is ingegaan op 1 januari 2023.

a young farming couple holding a chicken

Overzicht

Overzicht van de doelstellingen, geschiedenis en huidige regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en hoe het de boeren in de EU en de voedselzekerheid in Europa ondersteunt.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet

Inkomenssteun

De EU bevordert voedselzekerheid en duurzame landbouw door boeren inkomenssteun te geven.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background

Financiering van het GLB

Om tegemoet te komen aan de behoeften van boeren, bosbouwers en plattelandsgemeenschappen, zorgt de Europese Commissie voor een billijke, ruime en transparante financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
A farmer monitoring his crop in a greenhouse

CAP Strategic Plans

De strategische GLB-plannen worden op nationaal niveau opgesteld en combineren een breed scala aan lokale en EU-doelstellingen om gerichte, tastbare resultaten te behalen.

Plattelandsontwikkeling

Onderwerpen

Jonge boeren

Steun voor de volgende generatie Europese boeren.

Links

Een duurzaam GLB

Het GLB benadert duurzaamheid vanuit een sociale, ecologische en economische invalshoek.

Markten

Gegevens en analyses met betrekking tot de landbouwmarkten.

Evenementen

  • Conferenties en topontmoetingen

EU Agri-Food Days

  • dinsdag 5 december 2023, 09:30 - vrijdag 8 december 2023, 15:30 (CET)