Skip to main content
Agriculture and rural development

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gaat over voedsel, milieu en platteland.

Het GLB is een partnerschap tussen samenleving en landbouw met het oog op een stabiele aanvoer van voedsel, een billijk inkomen voor de boeren, milieubescherming en levendige plattelandsgebieden.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 is ingegaan op 1 januari 2023.

Overzicht

Overzicht van de doelstellingen, geschiedenis en huidige regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en hoe het de boeren in de EU en de voedselzekerheid in Europa ondersteunt.

Inkomenssteun

De EU bevordert voedselzekerheid en duurzame landbouw door boeren inkomenssteun te geven.

Financiering van het GLB

Om tegemoet te komen aan de behoeften van boeren, bosbouwers en plattelandsgemeenschappen, zorgt de Europese Commissie voor een billijke, ruime en transparante financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Plattelandsontwikkeling

Het GLB ondersteunt de vitaliteit en economische levensvatbaarheid van het platteland met financiering en maatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Strategische GLB-plannen

Onderwerpen

Jonge boeren

Steun voor de volgende generatie Europese boeren.

Links

Een duurzaam GLB

Het GLB benadert duurzaamheid vanuit een sociale, ecologische en economische invalshoek.

Markten

Gegevens en analyses met betrekking tot de landbouwmarkten.