Skip to main content
Agriculture and rural development

Gemeenschappelijk landbouwbeleid in mijn land

Informatie over de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in elk EU-land

Met het nieuwe GLB hebben de EU-landen meer flexibiliteit om maatregelen af te stemmen op plaatselijke omstandigheden.

Strategische GLB-plannen

De strategische GLB-plannen van de EU-landen zijn een combinatie van een reeks gerichte interventies die op de specifieke behoeften van de lidstaten zijn toegesneden en in het licht van de EU-doelstellingen tastbare resultaten zullen opleveren.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Resultaten van het landbouwbeleid 2014–21

Indicatoren, evaluaties, studies en verslagen helpen ons de resultaten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te evalueren en te onderzoeken hoe de inkomenssteun wordt verdeeld.

Plattelandsontwikkeling

Links

Nieuw GLB

Om de toekomst van de land- en bosbouw in de EU veilig te stellen, is het nieuwe GLB van groot belang.

Ontvangers van GLB-middelen

Informatie over ontvangers van financiering, ofwel via nationale en regionale autoriteiten, ofwel rechtstreeks van de Europese Commissie.