Skip to main content
Agriculture and rural development

Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Om tegemoet te komen aan de behoeften van boeren, bosbouwers en plattelandsgemeenschappen, zorgt de Europese Commissie ervoor dat de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid billijk, ruim en transparant is.