Skip to main content
Agriculture and rural development

Úloha poľnohospodárstva pri rozširovaní EÚ

Odborníci Európskej komisie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka poskytujú usmernenia kandidátskym a potenciálnym kandidátskym krajinám, aby sa pripravili na budúce pristúpenie k EÚ, a najmä na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a rozvoj vidieka.

Podujatia