Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Ο ρόλος της γεωργίας στη διεύρυνση της ΕΕ

Οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν καθοδήγηση στις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες ώστε να προετοιμαστούν για τη μελλοντική τους προσχώρηση στην ΕΕ και, ειδικότερα, όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και την αγροτική ανάπτυξη.

Εκδηλώσεις

  • Διασκέψεις και σύνοδοι κορυφής

EU Agri-Food Days

  • Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, 09:30 - Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023, 15:30 (CET)
  • Διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση