Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Uloga poljoprivrede u proširenju EU-a

Stručnjaci Europske komisije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja pružaju smjernice zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama kako bi se pripremile za buduće pristupanje EU-u, posebno u odnosu na zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) i ruralni razvoj.