Skip to main content
Agriculture and rural development

Taotlege rahastust ühinemiseelse abi rahastamisvahendist maaelu arendamiseks (IPARD)

Taotlege rahalisi vahendeid oma põllumajandusettevõtte jaoks, toiduainete töötlemiseks või maapiirkonna ettevõtluse arendamiseks

Selleks et saada IPARDist rahastust tuleb saata taotlus riiklikule IPARDi asutusele.

Enne taotluse esitamist tutvuge riiklike IPARDi programmidega, milles on välja toodud need investeeringud, mida erinevate meetmete raames toetatakse ja millistele kriteeriumidele need peavad vastama. Samuti sisaldavad need rahastuse piirmäärasid ja teavet selle kohta, kui palju rahalisi vahendeid peab pärinema eraallikatest. On oluline kontrollida ja järgida teie riigis korraldatavate projektikonkursside ajakava.

Projektitaotlusi hindavad riiklikud IPARDi asutused. Hindamiskriteeriumid on esitatud igas IPARDi programmis. Riiklik IPARDi asutus kontrollib ka seda, et teie investeeringu rahastamistaotlus on mõistlik ja planeerib külastuse, et hinnata teie projektiettepanekut.

Kui see hinnang on positiivne, võtab asutus teiega ühendust, et allkirjastada toetusleping. Lepingus kirjeldatakse üksikasjalikult teie õigusi ja kohustusi. Seejärel võite hakata oma investeerimisprojekti ellu viima.

Kui viite oma projekti lõpule või jõuate oma projektiga konkreetsesse etappi, saate taotleda IPARDi asutuselt toetuse väljamaksmist. Asutus kontrollib, kas teie investeering on kooskõlas lepinguga ja kannab summa üle teie pangakontole.

Euroopa Komisjon kannab IPARDi vahendid riiklikele kontodele, et hüvitada riiklike IPARDi asutuste makstud toetused.

Riiklikud programmid ja kontaktid

Albaania

Hetkel rakendatakse järgmisi meetmeid:

 • Meede 1: „Investeeringud põllumajandusettevõtete materiaalsesse varasse“
 • Meede 3: „Investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse“
 • Meede 7: „Põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng“

Albaania IPARDi veebisait

Albaania IPARDi asutuse veebisait

8 MÄRTS 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Laadige alla
17 APRILL 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Laadige alla

Montenegro

Hetkel rakendatakse järgmisi meetmeid:

 • Meede 1: „Investeeringud põllumajandusettevõtete materiaalsesse varasse“
 • Meede 3: „Investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse“

Montenegro IPARDi veebisait

Montenegro IPARDi asutuse veebisait

8 MÄRTS 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Laadige alla

Põhja-Makedoonia

Hetkel rakendatakse järgmisi meetmeid:

 • Meede 1: „Investeeringud põllumajandusettevõtete materiaalsesse varasse“
 • Meede 3: „Investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse“
 • Meede 7: „Põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng“
 • Meede 9: „Tehniline abi“

Põhja-Makedoonia IPARDi veebisait

Põhja-Makedoonia IPARDi asutuse veebisait

8 MÄRTS 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Laadige alla

Serbia

Hetkel rakendatakse järgmisi meetmeid:

 • Meede 1: „Investeeringud põllumajandusettevõtete materiaalsesse varasse“
 • Meede 3: „Investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse“

Serbia IPARDi veebisait

Serbia IPARDi asutuse veebisait

8 MÄRTS 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Serbia
English
(1010.87 KB - PDF)
Laadige alla

Türgi

Hetkel rakendatakse järgmisi meetmeid:

 • Meede 1: „Investeeringud põllumajandusettevõtete materiaalsesse varasse“
 • Meede 3: „Investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse“
 • Meede 4: „Põllumajanduskeskkond, kliima ja mahepõllumajandus (mulla erosiooni katseprojekt)“
 • Meede 5: „Kohaliku arengu strateegiate rakendamine: LEADER-lähenemisviis“
 • Meede 7: „Põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng“
 • Meede 9: „Tehniline abi“

Türgi IPARDi veebisait

Türgi IPARDi asutuse veebisait

8 MÄRTS 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Laadige alla

Kontaktid

Nimi
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-post
Postiaadress
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia