Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Taotlege IPARD III rahastust

Taotlusprotsess IPARD III (2021–2027) programmide puhul

Taotlege IPARDi rahastust

IPARDi programmi raames rahaliste vahendite saamiseks tuleb saata taotlus riiklikule IPARDi asutusele pärast konkursikutse avaldamist.

Taotlusprotsess

Enne taotluse esitamist peaksid taotlejad tutvuma riikliku IPARDi programmiga ja konkursikutse üksikasjadega, et selgitada välja:

 • investeeringute liik, mida saab eri meetmete raames toetada;
 • kriteeriumid, mis peavad toetuse saamiseks olema täidetud;
 • teave maksimaalse summa kohta, mida võib konkreetse investeeringu jaoks anda, ja selle kohta, kui palju rahalisi vahendeid peab tulema enda eraallikatest;
 • IPARDi asutuse kehtestatud konkursikutsete ajakava igas riigis.

Kui taotlused on esitatud, hindab neid riiklik IPARDi asutus. Hindamiskriteeriumid on esitatud igas IPARDi programmis. Riiklik IPARDi asutus kontrollib kas investeeringu rahastamistaotlus on mõistlik ja planeerib projektiettepaneku hindamiseks külastuse.

Kui hinnang on positiivne, võtab IPARDi asutus taotlejaga ühendust, et allkirjastada toetuse andmise leping. Lepingus kirjeldatakse üksikasjalikult saaja õigusi ja kohustusi. Selles etapis võib toetust saanud investeerimisprojekti ellu viia.

Rahaliste vahendite ülekandmine

Kui projekt on lõpule viidud, võib esitada IPARDi asutusele taotluse toetuse kättesaamiseks. Asutus kontrollib, kas investeering on tehtud kooskõlas lepinguga, ja kannab asjaomase summa saaja pangakontole. IPARDi riigid võivad teatavatel tingimustel otsustada teha abisaajatele ettemakse enne, kui projekt on lõpule viidud.

Euroopa Komisjon kannab IPARDi vahendid riiklikele kontodele, et hüvitada riiklike IPARDi asutuste reaalselt makstud toetused.

Projektide ja vahendite saajate avaldamine

IPARDi raames antava toetuse läbipaistvuse tagamiseks peavad IPARDi asutused avaldama projektide ja IPARD III abi saajate loetelu üldsusele kättesaadaval veebisaidil. Toimingute ja vahendite saajate loetelu tuleb ajakohastada vähemalt iga kuue kuu järel.

Riiklikud IPARD III programmid

Iga abisaajariigi IPARD III programm hõlmab mitmeid meetmeid. Nende meetmete rakendamiseks peavad riiklikud ametiasutused saama Euroopa Komisjonilt iga meetme osas akrediteeringu. See tähendab, et programmitöö perioodi eri etappides võib võtta erinevaid meetmeid.

Kandidaatriikide kaupa esitatud diagrammidel on esitatud avaliku sektori esialgsed kavandatud kogukulud meetme kohta (hõlmates ELi toetust ja riiklikku panust). Graafikutel on kujutatud kõigi IPARDi programmi raames valitud meetmete loetelu, kus valik põhineb tugevate ja nõrkade külgede ning võimaluste ja ohtude analüüsil (SWOT), misjärel tehti kindlaks vajadused, mida tuleb arvestada iga riigi IPARD III programmis.

Albaania

Landscape of Albania and the national flag

Albaania IPARD III programm hõlmab järgmisi meetmeid:

 • meede 1 (M1) – investeeringud põllumajanduslike majapidamiste materiaalsesse varasse,
 • meede 3 (M3) – investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse,
 • meede 4 (M4) – põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ning mahepõllumajanduse meede,
 • meede 5 (M5) – kohaliku arengu strateegiate rakendamine: LEADERi lähenemisviis,
 • meede 6 (M6) – investeeringud maapiirkondade avalikku taristusse,
 • meede 7 (M7) – põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng,
 • meede 9 (M9) – tehniline abi,
 • meede 10 (M10) – nõuandeteenused,
 • meede  11 (M11) – metsade istutamine ja kaitse.

Laadige alla teabeleht, mis sisaldab üldist teavet, näiteid Albaania peamistest probleemidest ning esitab mõned oodatavad saavutused ja eesmärgid.

Albania factsheet
Teabeleht8. märts 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Õiguslik alus

9. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL), millega võetakse vastu Albaania IPARD III programm (2021–2027)

Lisateave

Albaania IPARDi veebisait

Albaania IPARDi asutuse veebisait

Montenegro

Landscape of Montenegro and the national flag

Montenegro IPARD III programm hõlmab järgmisi meetmeid:

 • meede 1 (M1) – investeeringud põllumajanduslike majapidamiste materiaalsesse varasse,
 • meede 3 (M3) – investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse,
 • meede 4 (M4) – põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ning mahepõllumajanduse meede,
 • meede 5 (M5) – kohaliku arengu strateegiate rakendamine: LEADERi lähenemisviis,
 • meede 6 (M6) – investeeringud maapiirkondade avalikku taristusse,
 • meede 7 (M7) – põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng,
 • meede 9 (M9) – tehniline abi,
 • meede  11 (M11) – metsade istutamine ja kaitse.

Laadige alla teabeleht, mis sisaldab üldist teavet, näiteid Montenegro peamistest probleemidest ning esitab mõned oodatavad saavutused ja eesmärgid.

Montenegro factsheet
Teabeleht8. märts 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Õiguslik alus

29. juuni 2022. aasta rakendusotsus (EL), millega võetakse vastu Montenegro IPARD III programm (2021–2027)

Lisateave

Montenegro IPARDi veebisait

Põhja-Makedoonia

Landscape of North Macedonia and the national flag

Põhja-Makedoonia IPARD III programm hõlmab järgmisi meetmeid:

 • meede 1 (M1) – investeeringud põllumajanduslike majapidamiste materiaalsesse varasse,
 • meede 3 (M3) – investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse,
 • meede 4 (M4) – põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ning mahepõllumajanduse meede,
 • meede 5 (M5) – kohaliku arengu strateegiate rakendamine: LEADERi lähenemisviis,
 • meede 6 (M6) – investeeringud maapiirkondade avalikku taristusse,
 • meede 7 (M7) – põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng,
 • meede 9 (M9) – tehniline abi,
 • meede 10 (M10) – nõuandeteenused.

Laadige alla teabeleht, mis sisaldab üldist teavet, näiteid Põhja-Makedoonia peamistest probleemidest ning esitab mõned oodatavad saavutused ja eesmärgid.

North Macedonia factsheet
Teabeleht8. märts 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Õiguslik alus

9. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL), millega võetakse vastu Põhja-Makedoonia IPARD III programm (2021–2027)

Lisateave

Põhja-Makedoonia IPARDi veebisait

Põhja-Makedoonia IPARDi asutuse veebisait

Serbia

Landscape of Serbia and the national flag

Serbia IPARD III programm hõlmab järgmisi meetmeid:

 • meede 1 (M1) – investeeringud põllumajanduslike majapidamiste materiaalsesse varasse,
 • meede 3 (M3) – investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse,
 • meede 4 (M4) – põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ning mahepõllumajanduse meede,
 • meede 5 (M5) – kohaliku arengu strateegiate rakendamine: LEADERi lähenemisviis,
 • meede 6 (M6) – investeeringud maapiirkondade avalikku taristusse,
 • meede 7 (M7) – põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng,
 • meede 9 (M9) – tehniline abi.

Laadige alla teabeleht, mis sisaldab üldist teavet, näiteid Serbia peamistest probleemidest ning esitab mõned oodatavad saavutused ja eesmärgid.

Serbia factsheet
Teabeleht8. märts 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Õiguslik alus

9. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL), millega võetakse vastu Serbia IPARD III programm (2021–2027)

Lisateave

Serbia IPARDi veebisait

Serbia IPARDi asutuse veebisait

Türgi

Landscape of Turkiye and the national flag

Türgi IPARD III programm hõlmab järgmisi meetmeid:

 • meede 1 (M1) – investeeringud põllumajanduslike majapidamiste materiaalsesse varasse,
 • meede 3 (M3) – investeeringud põllumajandus- ja kalandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud materiaalsesse varasse,
 • meede 4 (M4) – põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ning mahepõllumajanduse meede,
 • meede 5 (M5) – kohaliku arengu strateegiate rakendamine: LEADERi lähenemisviis,
 • meede 6 (M6) – investeeringud maapiirkondade avalikku taristusse,
 • meede 7 (M7) – põllumajanduslike majapidamiste mitmekesistamine ja ettevõtluse areng,
 • meede 9 (M9) – tehniline abi,
 • meede 10 (M10) – nõuandeteenused.

Laadige alla teabeleht, mis sisaldab üldist teavet, näiteid Türgi peamistest probleemidest ning esitab mõned oodatavad saavutused ja eesmärgid.

Türkiye factsheet
Teabeleht8. märts 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Õiguslik alus

14. märtsi 2022. aasta rakendusotsus (EL), millega võetakse vastu Türgi IPARD III programm (2021–2027)

Lisateave

Türgi IPARDi veebisait

Türgi IPARDi asutuse veebisait

Kontaktandmed

Directorate G International

Nimi
Directorate G International
Organisatsioon
Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-post
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Postiaadress
Euroopa Komisjon, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Brüssel, Belgia

Uudised