Skip to main content
Agriculture and rural development

Pretoetredingssteun voor plattelandsontwikkeling aanvragen (IPARD)

Subsidie aanvragen voor uw landbouw- of levensmiddelenbedrijf of bedrijfsontwikkeling op het platteland

IPARD-subsidie aanvragen doet u bij het nationale IPARD-agentschap.

Raadpleeg eerst de nationale IPARD-programma’s om na te gaan welke investeringen in aanmerking komen en aan welke voorwaarden u moet voldoen. U leest daarin ook wat het maximumbedrag van de steun bedraagt en hoeveel geld er uit particuliere bronnen moet komen. Respecteer op de termijnen voor het indienen van projectvoorstellen in uw land.

Alle aanvragen worden door de nationale IPARD-agentschappen beoordeeld. De criteria voor deze beoordeling staan in elk IPARD-programma. Het agentschap zal ook nagaan of de subsidieaanvraag voor uw investering redelijk is en zal een bezoek plannen om uw projectvoorstel te kunnen beoordelen.

Bij een gunstige beoordeling zal het agentschap met u contact opnemen om het subsidiecontract te ondertekenen. In dat contract staan uw rechten en plichten. Daarna kunt u beginnen met de uitvoering van uw investeringsproject.

Heeft u het project voltooid, of een bepaalde fase daarvan, dan kunt u het IPARD-agentschap om uitbetaling vragen. Het agentschap zal controleren of uw investering volgens het contract is uitgevoerd, en het betrokken bedrag naar u overschrijven.

De Europese Commissie schrijft de IPARD-bedragen over naar de nationale rekeningen om de door de nationale agentschappen uitgekeerde subsidies te vergoeden.

Nationale IPARD-programma’s en contacten

Albanië

Momenteel zijn de volgende maatregelen operationeel:

 • Maatregel 1: "Investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven”
 • Maatregel 3: "Investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten”
 • Maatregel 7: "Diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling”

IPARD-programma Albanië

IPARD-agentschap Albanië

8 MAART 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Downloaden
17 APRIL 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Downloaden

Montenegro

Momenteel zijn de volgende maatregelen operationeel:

 • Maatregel 1: "Investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven”
 • Maatregel 3: "Investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten”

IPARD-programma Montenegro

IPARD-agentschap Montenegro

8 MAART 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Downloaden

Noord-Macedonië

Momenteel zijn de volgende maatregelen operationeel:

 • Maatregel 1: "Investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven”
 • Maatregel 3: "Investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten”
 • Maatregel 7: "Diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling”
 • Maatregel 9: "Technische bijstand"

IPARD-programma Noord-Macedonië

IPARD-agentschap Noord-Macedonië

8 MAART 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Downloaden

Servië

Momenteel zijn de volgende maatregelen operationeel:

 • Maatregel 1: "Investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven”
 • Maatregel 3: "Investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten”

IPARD-programma Servië

IPARD-agentschap Servië

8 MAART 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Serbia
English
(1010.87 KB - PDF)
Downloaden

Turkije

Momenteel zijn de volgende maatregelen operationeel:

 • Maatregel 1: "Investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven”
 • Maatregel 3: "Investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten”
 • Maatregel 4: "Agromilieu, klimaat en biologische landbouw (proefproject bodemerosie)"
 • Maatregel 5: "Uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – LEADER-aanpak”
 • Maatregel 7: "Diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling”
 • Maatregel 9: "Technische bijstand"

IPARD-programma Turkije

IPARD-agentschap Turkije

8 MAART 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Downloaden

Contact

Naam
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-mail
Postadres
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, België