Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Ipard III-financiering aanvragen

Aanvraagprocedure voor de Ipard III-programma’s voor 2021-2027

Ipard-financiering aanvragen

Ipard-financiering aanvragen doet u bij het nationale Ipard-agentschap na een oproep tot het indienen van aanvragen.

Aanvraagprocedure

Raadpleeg eerst het nationale Ipard-programma en de details van de oproep tot het indienen van aanvragen om na te gaan:

 • welke investeringen in aanmerking komen;
 • aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de steun;
 • wat het maximumbedrag is dat voor een bepaalde investering kan worden toegekend en hoeveel geld er uit eigen middelen moet komen;
 • welke termijnen voor het indienen van aanvragen het Ipard-agentschap in elk land heeft vastgelegd.

Als een aanvraag eenmaal is ingediend, wordt deze beoordeeld door het nationale Ipard-agentschap. De criteria voor deze beoordeling staan in elk Ipard-programma. Het agentschap zal ook nagaan of de financieringsaanvraag voor uw investering redelijk is en zal een bezoek plannen om uw projectvoorstel te kunnen beoordelen.

Bij een gunstige beoordeling zal het Ipard-agentschap met u contact opnemen om het subsidiecontract te ondertekenen. In dat contract staan uw rechten en plichten. Daarna kunt u beginnen met de uitvoering van uw investeringsproject.

Uitbetaling van de financiering

Wanneer het project is afgerond, kunt u het Ipard-agentschap om uitbetaling vragen. Het agentschap zal controleren of uw investering volgens het contract is uitgevoerd, en het betrokken bedrag naar u overschrijven. Ipard-landen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook besluiten om al een voorschot te betalen nog vóór de voltooiing van het project.

De Europese Commissie schrijft de Ipard-bedragen over naar de nationale rekeningen om de door de nationale Ipard-agentschappen uitgekeerde subsidies te vergoeden.

Bekendmaking van projecten en begunstigden

Om te garanderen dat de Ipard-financiering transparant verloopt, moeten de Ipard-agentschappen de lijst van alle subsidiabele projecten en de begunstigden van de Ipard III-financiering openbaar toegankelijk maken op hun website. De lijst van transacties en begunstigden moet ten minste elke zes maanden worden bijgewerkt.

Nationale Ipard III-programma’s

Het Ipard III-programma van elk begunstigd land omvat een reeks maatregelen. Om deze maatregelen uit te voeren, moeten de nationale autoriteiten per maatregel een accreditatie van de Europese Commissie krijgen. Dit betekent dat verschillende maatregelen in verschillende stadia van de programmeringsperiode kunnen worden uitgevoerd.

De grafieken per kandidaat-lidstaat tonen de indicatieve geplande totale overheidsuitgaven per maatregel (bestaande uit de EU-steun en de nationale bijdrage). In de grafieken is de volledige lijst opgenomen van maatregelen die in het kader van het Ipard-programma zijn geselecteerd op basis van een analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse). Deze analyse maakte het mogelijk de behoeften vast te stellen die met het Ipard III-programma van elk land moeten worden aangepakt.

Albanië

Landscape of Albania and the national flag

Onderstaande maatregelen maken deel uit van het Ipard III-programma van Albanië:

 • maatregel 1 (M1): investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven;
 • maatregel 3 (M3): investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten;
 • maatregel 4 (M4): maatregel voor agromilieuklimaat en biologische landbouw;
 • maatregel 5 (M5): uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – Leader-aanpak;
 • maatregel 6 (M6): investeringen in landelijke openbare infrastructuur;
 • maatregel 7 (M7): diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling;
 • maatregel 9 (M9): technische bijstand;
 • maatregel 10 (M10): adviesdiensten;
 • maatregel 11 (M11): bebossing en bosbescherming.

Download de factsheet voor algemene informatie, voorbeelden van de belangrijkste uitdagingen in Albanië, enkele van de verwachte resultaten en streefcijfers.

Albania factsheet
Factsheet8 maart 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Rechtsgrondslag

Uitvoeringsbesluit (EU) van 9 maart 2022 tot vaststelling van het Ipard III-programma van Albanië (2021-2027)

Meer informatie

Ipard-website van Albanië

Website van het Albanees Ipard-agentschap

Montenegro

Landscape of Montenegro and the national flag

Onderstaande maatregelen maken deel uit van het Ipard III-programma van Montenegro:

 • maatregel 1 (M1): investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven;
 • maatregel 3 (M3): investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten;
 • maatregel 4 (M4): maatregel voor agromilieuklimaat en biologische landbouw;
 • maatregel 5 (M5): uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – Leader-aanpak;
 • maatregel 6 (M6): investeringen in landelijke openbare infrastructuur;
 • maatregel 7 (M7): diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling;
 • maatregel 9 (M9): technische bijstand;
 • maatregel 11 (M11): bebossing en bosbescherming.

Download de factsheet voor algemene informatie, voorbeelden van de belangrijkste uitdagingen in Montenegro, enkele van de verwachte resultaten en streefcijfers.

Montenegro factsheet
Factsheet8 maart 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Rechtsgrondslag

Uitvoeringsbesluit (EU) van 29 juni 2022 tot vaststelling van het Ipard III-programma van Montenegro (2021-2027)

Meer informatie

Ipard-website van Montenegro

Noord-Macedonië

Landscape of North Macedonia and the national flag

Onderstaande maatregelen maken deel uit van het Ipard III-programma van Noord-Macedonië:

 • maatregel 1 (M1): investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven;
 • maatregel 3 (M3): investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten;
 • maatregel 4 (M4): maatregel voor agromilieuklimaat en biologische landbouw;
 • maatregel 5 (M5): uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – Leader-aanpak;
 • maatregel 6 (M6): investeringen in landelijke openbare infrastructuur;
 • maatregel 7 (M7): diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling;
 • maatregel 9 (M9): technische bijstand;
 • maatregel 10 (M10): adviesdiensten.

Download de factsheet voor algemene informatie, voorbeelden van de belangrijkste uitdagingen in Noord-Macedonië, enkele van de verwachte resultaten en streefcijfers.

North Macedonia factsheet
Factsheet8 maart 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Rechtsgrondslag

Uitvoeringsbesluit (EU) van 9 maart 2022 tot vaststelling van het Ipard III-programma van Noord-Macedonië (2021-2027)

Meer informatie

Ipard-website van Noord-Macedonië

Website van het Noord-Macedonisch Ipard-agentschap

Servië

Landscape of Serbia and the national flag

Onderstaande maatregelen maken deel uit van het Ipard III-programma van Servië:

 • maatregel 1 (M1): investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven;
 • maatregel 3 (M3): investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten;
 • maatregel 4 (M4): maatregel voor agromilieuklimaat en biologische landbouw;
 • maatregel 5 (M5): uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – Leader-aanpak;
 • maatregel 6 (M6): investeringen in landelijke openbare infrastructuur;
 • maatregel 7 (M7): diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling;
 • maatregel 9 (M9): technische bijstand.

Download de factsheet voor algemene informatie, voorbeelden van de belangrijkste uitdagingen in Servië, enkele van de verwachte resultaten en streefcijfers.

Serbia factsheet
Factsheet8 maart 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Rechtsgrondslag

Uitvoeringsbesluit (EU) van 9 maart 2022 tot vaststelling van het Ipard III-programma van Servië (2021-2027)

Meer informatie

Ipard-website van Servië

Website van het Servisch Ipard-agentschap

Turkije

Landscape of Turkiye and the national flag

Onderstaande maatregelen maken deel uit van het Ipard III-programma van Turkije:

 • maatregel 1 (M1): investeringen in materiële activa van landbouwbedrijven;
 • maatregel 3 (M3): investeringen in materiële activa in verband met de verwerking en afzet van landbouw- en visserijproducten;
 • maatregel 4 (M4): maatregel voor agromilieuklimaat en biologische landbouw;
 • maatregel 5 (M5): uitvoering van lokale ontwikkelingsstrategieën – Leader-aanpak;
 • maatregel 6 (M6): investeringen in landelijke openbare infrastructuur;
 • maatregel 7 (M7): diversificatie van landbouwbedrijven en bedrijfsontwikkeling;
 • maatregel 9 (M9): technische bijstand;
 • maatregel 10 (M10): adviesdiensten.

Download de factsheet voor algemene informatie, voorbeelden van de belangrijkste uitdagingen in Turkije, enkele van de verwachte resultaten en streefcijfers.

Türkiye factsheet
Factsheet8 maart 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Rechtsgrondslag

Uitvoeringsbesluit (EU) van 14 maart 2022 tot vaststelling van het Ipard III-programma van Turkije (2021-2027)

Meer informatie

Ipard-website van Turkije

Website van het Turks Ipard-agentschap

Contactgegevens

Directoraat G. Internationaal

Naam
Directoraat G. Internationaal
Organisatie
Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie
E-mail
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Postadres
Europese Commissie, Wetstraat 130, 1049 Brussel, België