Skip to main content
Agriculture and rural development

Jak zažádat o předvstupní financování EU pro rozvoj venkova (IPARD)

Zažádejte o finanční prostředky pro váš zemědělský podnik, zpracování potravin nebo rozvoj podnikání na venkově

Chcete-li získat finanční prostředky z programu IPARD, musíte zaslat žádost národní agentuře IPARD.

Před podáním žádosti si pročtěte národní programy IPARD, v nichž najdete informace o tom, které typy investic se v rámci různých opatření podporují a jaká kritéria musíte splňovat, abyste mohli podporu získat. Uvádí také, jakou maximální částku lze poskytnout a jaký podíl finančních prostředků musí pocházet ze soukromých zdrojů. Nezapomeňte se také podívat na harmonogram výzev k předkládání projektů ve vaší zemi a respektovat termíny v něm uvedené.

Projekty přiložené k žádosti posuzují národní agentury IPARD. Kritéria posuzování jsou uvedena v každém programu IPARD. Agentura rovněž ověří, zda je žádost o financování vaší investice přiměřená, a naplánuje návštěvu, aby návrh projektu vyhodnotila.

V případě kladného hodnocení vás agentura vyzve k podepsání grantové smlouvy. Smlouva obsahuje podrobné informace o vašich právech a povinnostech. Poté můžete zahájit realizaci svého investičního projektu.

Agenturu IPARD můžete požádat o vyplacení grantu po dokončení projektu nebo některé z jeho fází. Agentura nejdříve zkontroluje, zda byla vaše investice provedena v souladu se smlouvou, a pokud ano, převede příslušnou částku na váš bankovní účet.

Evropská komise převádí finanční prostředky z programu IPARD na národní účty, aby národní agentury IPARD mohly granty vyplácet.

Národní programy IPARD a kontaktní údaje

Albánie

V současné době probíhají tato opatření:

 • Opatření č. 1: „Investice do hmotného majetku zemědělských podniků“
 • Opatření č. 3: „Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh“
 • Opatření č. 7: „Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti“

Albánské internetové stránky věnované programu IPARD

Internetové stránky albánské národní agentury IPARD

8 BŘEZEN 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Stáhnout
17 DUBEN 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Stáhnout

Černá Hora

V současné době probíhají tato opatření:

 • Opatření č. 1: „Investice do hmotného majetku zemědělských podniků“
 • Opatření č. 3: „Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh“

Černohorské internetové stránky věnované programu IPARD

Internetové stránky černohorské národní agentury IPARD

8 BŘEZEN 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Stáhnout

Severní Makedonie

V současné době probíhají tato opatření:

 • Opatření č. 1: „Investice do hmotného majetku zemědělských podniků“
 • Opatření č. 3: „Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh“
 • Opatření č. 7: „Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti“
 • Opatření č. 9: „Technická pomoc“

Severomakedonské internetové stránky věnované programu IPARD

Internetové stránky severomakedonské národní agentury IPARD

8 BŘEZEN 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Stáhnout

Srbsko

V současné době probíhají tato opatření:

 • Opatření č. 1: „Investice do hmotného majetku zemědělských podniků“
 • Opatření č. 3: „Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh“

Srbské internetové stránky věnované programu IPARD

Internetové stránky srbské národní agentury IPARD

Turecko

V současné době probíhají tato opatření:

 • Opatření č. 1: „Investice do hmotného majetku zemědělských podniků“
 • Opatření č. 3: „Investice do hmotného majetku týkající se zpracování a uvádění produktů zemědělství a rybolovu na trh“
 • Opatření č. 4: „Agroenvironmentální opatření, klima a ekologické zemědělství (pilotní program o erozi půdy)“
 • Opatření č. 5: „Provádění strategií místního rozvoje – iniciativa LEADER“
 • Opatření č. 7: „Diverzifikace zemědělských podniků a rozvoj podnikatelské činnosti“
 • Opatření č. 9: „Technická pomoc“

Turecké internetové stránky věnované programu IPARD

Internetové stránky turecké národní agentury IPARD

8 BŘEZEN 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Stáhnout

Kontaktní údaje

Jméno/Název
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-mail
Poštovní adresa
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie