Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

IPARD III -rahoituksen hakeminen

IPARD III -ohjelmat 2021–2027: hakumenettely

IPARD-rahoituksen hakeminen

IPARD-ohjelman puitteissa myönnettävää rahoitusta haetaan kansallisilta IPARD-virastoilta niiden julkaisemien hakuilmoitusten perusteella.

Hakumenettely

Ennen hakemuksen lähettämistä hakijoiden tulisi tutustua kansalliseen IPARD-ohjelmaan ja hakuilmoitukseen selvittääkseen:

 • investointityypit, joita voidaan tukea eri toimenpiteiden puitteissa
 • kriteerit, joiden on täytyttävä, jotta tukea voidaan myöntää
 • tiedot enimmäismäärästä, joka voidaan myöntää tiettyyn investointiin, ja siitä, kuinka paljon rahoitusta on hankittava omista yksityisistä lähteistä
 • kunkin maan IPARD-viraston vahvistama hakumenettelyn aikataulu.

Kansallinen IPARD-virasto arvioi sille toimitetut hakemukset. Arviointiperusteet esitetään kussakin IPARD-ohjelmassa. Virasto tarkastaa rahoituspyynnön kohtuullisuuden ja ryhtyy suunnittelemaan käyntiä hanke-ehdotuksen arvioimiseksi.

Jos arvioinnin tulos on myönteinen, IPARD-virasto ottaa hakijaan yhteyttä avustussopimuksen allekirjoittamiseksi. Sopimuksessa eritellään edunsaajan oikeudet ja velvollisuudet. Rahoituspäätöksen saaneen investointihankkeen toteutus voidaan tämän jälkeen aloittaa.

Rahoituksen siirto

Kun hanke on saatu päätökseen, sen toteuttaja voi pyytää IPARD-virastolta avustuksen maksamista. Virasto tarkistaa, että investointi on tehty sopimuksen mukaisesti, ja siirtää sovitun summan edunsaajan pankkitilille. IPARD-maat voivat myös tietyin edellytyksin päättää maksaa tuen edunsaajille ennakkoon jo ennen hankkeen päättymistä.

Euroopan komissio siirtää IPARD-rahoituksen kyseisten maiden kansantalouden tilinpitoon korvatakseen kansallisten IPARD-virastojen tosiasiallisesti maksamat avustukset.

Hankkeiden ja edunsaajien julkaiseminen

IPARD-virastojen on julkaistava luettelo hankkeista ja IPARD III -edunsaajista verkkosivustolla, joka on yleisön saatavilla, jotta voidaan varmistaa IPARDin puitteissa myönnettävän tuen läpinäkyvyys. Luetteloa hankkeista ja edunsaajista on päivitettävä vähintään kuuden kuukauden välein.

Kansalliset IPARD III -ohjelmat

Kunkin edunsaajamaan IPARD III -ohjelmaan sisältyy joukko toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi kansallisten viranomaisten on saatava Euroopan komission hyväksyntä kunkin toimenpiteen osalta. Tämä tarkoittaa, että eri toimenpiteitä voidaan toteuttaa ohjelmakauden eri vaiheissa.

Ehdokasmaittain esitetyt kaaviot sisältävät alustavat julkiset kokonaismenot toimenpiteittäin. Ne koostuvat EU:n tuesta ja kansallisesta rahoitusosuudesta. Kaaviot kattavat luettelon kaikista IPARD-ohjelmaan valituista toimenpiteistä, jotka perustuvat vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien analyysiin (SWOT). Tämän perusteella kartoitettiin tarpeet, joihin pyritään vastaamaan kunkin maan IPARD III -ohjelmalla.

Albania

Landscape of Albania and the national flag

Albanian IPARD III -ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 • Toimenpide 1 (M1) – Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen
 • Toimenpide 3 (M3) – Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta
 • Toimenpide 4 (M4) – Maatalouden ympäristö- ja ilmastopalveluja ja luonnonmukaista viljelyä koskeva toimenpide
 • Toimenpide 5 (M5) – Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano – Leader-lähestymistapa
 • Toimenpide 6 (M6) – Investoinnit maaseudun julkiseen infrastruktuuriin
 • Toimenpide 7 (M7) – Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Toimenpide 9 (M9) – Tekninen apu
 • Toimenpide 10 (M10) – Neuvontapalvelut
 • Toimenpide 11 (M11) – Metsien perustaminen ja suojelu

Lataa tietokooste, jossa on yleistä tietoa, esimerkkejä Albanian suurimmista haasteista sekä joitakin odotettuja saavutuksia ja tavoitteita.

Albania factsheet
Tietokooste8. maaliskuuta 2023
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Oikeusperusta

Täytäntöönpanopäätös (EU), annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, Albanian IPARD III -ohjelman 2021–2027 hyväksymisestä

Lisätietoa

Albanian IPARD-verkkosivusto

Albanian IPARD-viraston verkkosivusto

Montenegro

Landscape of Montenegro and the national flag

Montenegron IPARD III -ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 • Toimenpide 1 (M1) – Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen
 • Toimenpide 3 (M3) – Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta
 • Toimenpide 4 (M4) – Maatalouden ympäristö- ja ilmastopalveluja ja luonnonmukaista viljelyä koskeva toimenpide
 • Toimenpide 5 (M5) – Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano – Leader-lähestymistapa
 • Toimenpide 6 (M6) – Investoinnit maaseudun julkiseen infrastruktuuriin
 • Toimenpide 7 (M7) – Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Toimenpide 9 (M9) – Tekninen apu
 • Toimenpide 11 (M11) – Metsien perustaminen ja suojelu

Lataa tietokooste, jossa on yleistä tietoa, esimerkkejä Montenegron suurimmista haasteista sekä joitakin odotettuja saavutuksia ja tavoitteita.

Montenegro factsheet
Tietokooste8. maaliskuuta 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Oikeusperusta

Täytäntöönpanopäätös (EU), annettu 29 päivänä kesäkuuta 2022, Montenegron IPARD III -ohjelman 2021–2027 hyväksymisestä

Lisätietoa

Montenegron IPARD-verkkosivusto

Pohjois-Makedonia

Landscape of North Macedonia and the national flag

Pohjois-Makedonian IPARD III -ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 • Toimenpide 1 (M1) – Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen
 • Toimenpide 3 (M3) – Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta
 • Toimenpide 4 (M4) – Maatalouden ympäristö- ja ilmastopalveluja ja luonnonmukaista viljelyä koskeva toimenpide
 • Toimenpide 5 (M5) – Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano – Leader-lähestymistapa
 • Toimenpide 6 (M6) – Investoinnit maaseudun julkiseen infrastruktuuriin
 • Toimenpide 7 (M7) – Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Toimenpide 9 (M9) – Tekninen apu
 • Toimenpide 10 (M10) – Neuvontapalvelut

Lataa tietokooste, jossa on yleistä tietoa, esimerkkejä Pohjois-Makedonian suurimmista haasteista sekä joitakin odotettuja saavutuksia ja tavoitteita.

North Macedonia factsheet
Tietokooste8. maaliskuuta 2023
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Oikeusperusta

Täytäntöönpanopäätös (EU), annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, Pohjois-Makedonian IPARD III -ohjelman 2021–2027 hyväksymisestä

Lisätietoa

Pohjois-Makedonian IPARD-verkkosivusto

Pohjois-Makedonian IPARD-viraston verkkosivusto

Serbia

Landscape of Serbia and the national flag

Serbian IPARD III -ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 • Toimenpide 1 (M1) – Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen
 • Toimenpide 3 (M3) – Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta
 • Toimenpide 4 (M4) – Maatalouden ympäristö- ja ilmastopalveluja ja luonnonmukaista viljelyä koskeva toimenpide
 • Toimenpide 5 (M5) – Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano – Leader-lähestymistapa
 • Toimenpide 6 (M6) – Investoinnit maaseudun julkiseen infrastruktuuriin
 • Toimenpide 7 (M7) – Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Toimenpide 9 (M9) – Tekninen apu

Lataa tietokooste, jossa on yleistä tietoa, esimerkkejä Serbian suurimmista haasteista sekä joitakin odotettuja saavutuksia ja tavoitteita.

Serbia factsheet
Tietokooste8. maaliskuuta 2023
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Oikeusperusta

Täytäntöönpanopäätös (EU), annettu 9 päivänä maaliskuuta 2022, Serbian IPARD III -ohjelman 2021–2027 hyväksymisestä

Lisätietoa

Serbian IPARD-verkkosivusto

Serbian IPARD-viraston verkkosivusto

Turkki

Landscape of Turkiye and the national flag

Turkin IPARD III -ohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet:

 • Toimenpide 1 (M1) – Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen
 • Toimenpide 3 (M3) – Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta
 • Toimenpide 4 (M4) – Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet ja luonnonmukainen maatalous
 • Toimenpide 5 (M5) – Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano – Leader-lähestymistapa
 • Toimenpide 6 (M6) – Investoinnit maaseudun julkiseen infrastruktuuriin
 • Toimenpide 7 (M7) – Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen
 • Toimenpide 9 (M9) – Tekninen apu
 • Toimenpide 10 (M10) – Neuvontapalvelut

Lataa tietokooste, jossa on yleistä tietoa, esimerkkejä Turkin suurimmista haasteista sekä joitakin odotettuja saavutuksia ja tavoitteita.

Türkiye factsheet
Tietokooste8. maaliskuuta 2023
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Oikeusperusta

Täytäntöönpanopäätös (EU), annettu 14 päivänä maaliskuuta 2022, Turkin IPARD III -ohjelman 2021–2027 hyväksymisestä

Lisätietoa

Turkin IPARD-verkkosivusto

Turkin IPARD-viraston verkkosivusto

Yhteystiedot

Linja G – Kansainväliset asiat

Nimi
Linja G – Kansainväliset asiat
Organisaatio
Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto
Sähköposti
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Postiosoite
Euroopan komissio, Rue de la Loi 130 / Wetstraat 130, 1049 Bryssel, Belgia

Uutiset