Skip to main content
Agriculture and rural development

Maaseudun kehittämisen alalla myönnettävän liittymistä valmistelevan EU-tuen (IPARD) hakeminen

Tuen hakeminen maatalouteen, elintarvikkeiden jalostukseen tai maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen

IPARD-tuen saamiseksi on lähetettävä hakemus kansalliselle IPARD-virastolle.

Ennen tuen hakemista kannattaa tutustua kansallisiin IPARD-ohjelmiin. Ohjelmissa kerrotaan, minkälaisia investointeja eri toimenpiteillä voidaan tukea ja mitkä ovat tukikelpoisuusperusteet. Ohjelmista selviää myös myönnettävän tuen enimmäismäärä ja kuinka paljon rahoitusta on hankittava yksityisistä lähteistä. On tärkeää olla selvillä hankepyyntöjen aikataulusta kussakin maassa ja noudattaa sitä.

IPARD-ohjelmissa esitetään hankehakemusten arviointiperusteet. Hakemukset arvioi kansallinen IPARD-virasto. Virasto tarkastaa myös rahoituspyynnön kohtuullisuuden ja ryhtyy suunnittelemaan käyntiä hanke-ehdotuksen arvioimiseksi.

Jos arvio on myönteinen, virasto ottaa yhteyttä hakijaan avustussopimuksen allekirjoittamiseksi. Avustussopimus sisältää yksityiskohtaiset tiedot tuensaajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämän jälkeen investointihankkeen toteutus voi alkaa.

Kun hanke tai jokin sen selkeä osa on saatu päätökseen, IPARD-virastolta voi pyytää tuen maksua. Virasto tarkastaa, että investointi on sopimuksen mukainen, ja siirtää tuen tuensaajan pankkitilille.

Euroopan komissio siirtää IPARD-rahoituksen kansantalouden tilinpitoon korvatakseen kansallisten IPARD-virastojen maksamat avustukset.

Kansalliset IPARD-ohjelmat ja yhteydenotot

Albania

Parhaillaan toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Toimenpide 1: ”Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen”
 • Toimenpide 3: ”Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta”
 • Toimenpide 7: ”Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen”

Albanian IPARD-sivusto

Albanian IPARD-viraston sivusto

8 MAALISKUU 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Lataa
17 HUHTIKUU 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Lataa

Montenegro

Parhaillaan toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Toimenpide 1: ”Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen”
 • Toimenpide 3: ”Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta”

Montenegron IPARD-sivusto

Montenegron IPARD-viraston sivusto

8 MAALISKUU 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Lataa

Pohjois-Makedonia

Parhaillaan toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Toimenpide 1: ”Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen”
 • Toimenpide 3: ”Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta”
 • Toimenpide 7: ”Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen”
 • Toimenpide 9: ”Tekninen apu”

Pohjois-Makedonian IPARD-sivusto

Pohjois-Makedonian IPARD-viraston sivusto

8 MAALISKUU 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Lataa

Serbia

Parhaillaan toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Toimenpide 1: ”Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen”
 • Toimenpide 3: ”Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta”

Serbian IPARD-sivusto

Serbian IPARD-viraston sivusto

8 MAALISKUU 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Serbia
English
(1010.87 KB - PDF)
Lataa

Turkki

Parhaillaan toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Toimenpide 1: ”Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen”
 • Toimenpide 3: ”Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta”
 • Toimenpide 4: ”Maatalouden ympäristö- ja ilmastotuet, luonnonmukainen viljely (maaperän eroosiota koskeva pilottihanke)”
 • Toimenpide 5: ”Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano – Leader-lähestymistapa”
 • Toimenpide 7: ”Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen”
 • Toimenpide 9: ”Tekninen apu”

Turkin IPARD-sivusto

Turkin IPARD-viraston sivusto

8 MAALISKUU 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Lataa

Yhteydenotot

Nimi
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
Sähköposti
Postiosoite
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia