Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Podnošenje zahtjeva za financiranje iz IPARD-a III

Postupak podnošenja zahtjeva u okviru programa IPARD III za razdoblje 2021. – 2027.

Podnošenje zahtjeva za financiranje iz IPARD-a

Za dobivanje financijskih sredstava u okviru programa IPARD potrebno je nakon poziva na podnošenje zahtjeva poslati zahtjev nacionalnoj agenciji koja provodi IPARD.

Postupak podnošenja zahtjeva

Prije podnošenja podnositelji zahtjeva trebali bi proučiti nacionalni program IPARD i pojedinosti poziva na podnošenje zahtjeva kako bi dobili informacije o:

 • vrsti ulaganja koja se mogu podupirati u okviru različitih mjera
 • kriterijima koje trebaju ispunjavati za potporu
 • najvećem iznosu koji se može dodijeliti za određeno ulaganje i iznosu sredstava koje moraju osigurati iz vlastitih privatnih izvora
 • rokovima poziva na podnošenje zahtjeva u svakoj zemlji koje je odredila agencija koja provodi IPARD.

Nakon podnošenja zahtjeve ocjenjuje nacionalna agencija koja provodi IPARD. Kriteriji za to ocjenjivanje navedeni su u svakom programu IPARD. Agencija će provjeriti je li taj zahtjev za financiranje ulaganja razuman te će isplanirati posjet da bi ocijenila prijedlog za projekt.

Ako je ocjena pozitivna, agencija koja provodi IPARD stupit će u kontakt s podnositeljem zahtjeva kako bi potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U tom će ugovoru biti opisana prava i obveze primatelja. U toj se fazi projekt ulaganja kojem su dodijeljena sredstva može početi provoditi.

Prijenos financijskih sredstava

Nakon završetka projekta može se podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava od agencije koja provodi IPARD. Agencija će provjeriti je li ulaganje izvršeno u skladu s ugovorom i prenijet će odgovarajući iznos na bankovni račun primatelja. Pod određenim uvjetima, zemlje IPARD-a mogu odlučiti isplatiti predujam primateljima i prije završetka projekta.

Europska komisija potom sredstva iz IPARD-a uplaćuje na nacionalne račune kako bi nadoknadila iznos koji je stvarno isplatila nacionalna agencija IPARD-a.

Objava projekata i primatelja

Kako bi se osigurala transparentnost o potpori u okviru IPARD-a, agencije IPARD-a obvezne su objaviti popis projekata i primatelja pomoći u okviru IPARD-a III na javnim internetskim stranicama. Popis operacija i primatelja mora se ažurirati barem svakih šest mjeseci.

Nacionalni programi IPARD III

Program IPARD III svake zemlje korisnice uključuje niz mjera. Za provedbu tih mjera nacionalna tijela moraju dobiti akreditaciju Europske komisije za svaku mjeru zasebno. To znači da se različite mjere mogu provoditi u različitim fazama programskog razdoblja.

Grafikoni za svaku zemlju kandidatkinju okvirno prikazuju ukupne planirane javne rashode po mjeri (uključujući potporu EU-a i nacionalni doprinos). Mjere prikazane u grafikonima potpuni su popis mjera odabranih u okviru programa IPARD na temelju analize prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji (analiza SWOT) za utvrđivanje potreba koje treba rješavati u programu IPARD III svake zemlje.

Albanija

Landscape of Albania and the national flag

U program IPARD III za Albaniju uključene su sljedeće mjere:

 • mjera 1 (M1) – Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gospodarstava
 • mjera 3 (M3) – Ulaganja u fizičku imovinu koja se odnose na preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • mjera 4 (M4) – Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj
 • mjera 5 (M5) – Provedba strategija lokalnog razvoja – pristup LEADER
 • mjera 6 (M6) – Ulaganja u javnu ruralnu infrastrukturu
 • mjera 7 (M7) – Diversifikacija aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja
 • mjera 9 (M9) – Tehnička pomoć
 • mjera 10 (M10) – Savjetodavne usluge
 • mjera 11 (M11) – Uspostava i zaštita šuma.

Za opće informacije, primjere glavnih izazova u Albaniji i neke od očekivanih postignuća i ciljeva preuzmite informativni članak.

Albania factsheet
Informativni članak8. ožujka 2023.
IPARD III programme 2021-27 of Albania

Albania in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Pravna osnova

Provedbena odluka (EU) od 9. ožujka 2022. o donošenju programa IPARD III za Albaniju (2021. – 2027.)

Više informacija

Internetske stranice Albanije za IPARD

Internetske stranice albanske agencije koja provodi IPARD

Crna Gora

Landscape of Montenegro and the national flag

U program IPARD III za Crnu Goru uključene su sljedeće mjere:

 • mjera 1 (M1) – Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gospodarstava
 • mjera 3 (M3) – Ulaganja u fizičku imovinu koja se odnose na preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • mjera 4 (M4) – Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj
 • mjera 5 (M5) – Provedba strategija lokalnog razvoja – pristup LEADER
 • mjera 6 (M6) – Ulaganja u javnu ruralnu infrastrukturu
 • mjera 7 (M7) – Diversifikacija aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja
 • mjera 9 (M9) – Tehnička pomoć
 • mjera 11 (M11) – Uspostava i zaštita šuma.

Za opće informacije, primjere glavnih izazova u Crnoj Gori i neke od očekivanih postignuća i ciljeva preuzmite informativni članak.

Montenegro factsheet
Informativni članak8. ožujka 2023.
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro

Montenegro in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Pravna osnova

Provedbena odluka (EU) od 29. lipnja 2022. o donošenju programa IPARD III za Crnu Goru (2021. – 2027.)

Više informacija

Internetske stranice Crne Gore za IPARD

Sjeverna Makedonija

Landscape of North Macedonia and the national flag

U program IPARD III Sjeverne Makedonije uključene su sljedeće mjere:

 • mjera 1 (M1) – Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gospodarstava
 • mjera 3 (M3) – Ulaganja u fizičku imovinu koja se odnose na preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • mjera 4 (M4) – Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj
 • mjera 5 (M5) – Provedba strategija lokalnog razvoja – pristup LEADER
 • mjera 6 (M6) – Ulaganja u javnu ruralnu infrastrukturu
 • mjera 7 (M7) – Diversifikacija aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja
 • mjera 9 (M9) – Tehnička pomoć
 • mjera 10 (M10) – Savjetodavne usluge.

Za opće informacije, primjere glavnih izazova u Sjevernoj Makedoniji i neke od očekivanih postignuća i ciljeva preuzmite informativni članak.

North Macedonia factsheet
Informativni članak8. ožujka 2023.
IPARD III programme 2021-27 of North Macedonia

North Macedonia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Pravna osnova

Provedbena odluka (EU) od 9. ožujka 2022. o donošenju programa IPARD III za Sjevernu Makedoniju (2021. – 2027.)

Više informacija

Internetske stranice Sjeverne Makedonije za IPARD

Internetske stranice agencije koja provodi IPARD Sjeverne Makedonije

Srbija

Landscape of Serbia and the national flag

U program IPARD III za Srbiju uključene su sljedeće mjere:

 • mjera 1 (M1) – Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gospodarstava
 • mjera 3 (M3) – Ulaganja u fizičku imovinu koja se odnose na preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • mjera 4 (M4) – Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj
 • mjera 5 (M5) – Provedba strategija lokalnog razvoja – pristup LEADER
 • mjera 6 (M6) – Ulaganja u javnu ruralnu infrastrukturu
 • mjera 7 (M7) – Diversifikacija aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja
 • mjera 9 (M9) – Tehnička pomoć.

Za opće informacije, primjere glavnih izazova u Srbiji i neke od očekivanih postignuća i ciljeva preuzmite informativni članak.

Serbia factsheet
Informativni članak8. ožujka 2023.
IPARD III programme 2021-27 of Serbia

Serbia in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Pravna osnova

Provedbena odluka (EU) od 9. ožujka 2022. o donošenju programa IPARD III za Srbiju (2021. – 2027.)

Više informacija

Internetske stranice Srbije za IPARD

Internetske stranice srpske agencije koja provodi IPARD

Turska

Landscape of Turkiye and the national flag

U program IPARD III za Tursku uključene su sljedeće mjere:

 • mjera 1 (M1) – Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gospodarstava
 • mjera 3 (M3) – Ulaganja u fizičku imovinu koja se odnose na preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • mjera 4 (M4) – Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj
 • mjera 5 (M5) – Provedba strategija lokalnog razvoja – pristup LEADER
 • mjera 6 (M6) – Ulaganja u javnu ruralnu infrastrukturu
 • mjera 7 (M7) – Diversifikacija aktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja
 • mjera 9 (M9) – Tehnička pomoć
 • mjera 10 (M10) – Savjetodavne usluge.

Za opće informacije, primjere glavnih izazova u Turskoj i neke od očekivanih postignuća i ciljeva preuzmite informativni članak.

Türkiye factsheet
Informativni članak8. ožujka 2023.
IPARD III programme 2021-27 of Türkiye

Türkiye in numbers including data on the country’s agricultural sector and information on funding for the IPARD III 2021-27 programmes. Examples of main challenges, some of the expected achievements and further contacts.

Pravna osnova

Provedbena odluka (EU) od 14. ožujka 2022. o donošenju programa IPARD III za Tursku (2021. – 2027.)

Više informacija

Internetske stranice Turske za IPARD

Internetske stranice turske agencije koja provodi IPARD

Kontakt

Uprava G za međunarodne poslove

Ime
Uprava G za međunarodne poslove
Organizacija
Glavna uprava Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj
E-adresa
AGRI-G4atec [dot] europa [dot] eu
Poštanska adresa
European Commission, Rue de la Loi 130 / Wetstraat 130, 1049 Bruxelles, Belgija

Novosti