Skip to main content
Agriculture and rural development

ES žemės ūkio ekonominis tvarumas

Bendra žemės ūkio politika skatinama tvari ekonominė praktika, siekiant apsaugoti ilgalaikį žemės ūkio ir miškininkystės pelningumą.

Renginiai