Skip to main content
Agriculture and rural development

EKP Rytų šalys

ES prekyba žemės ūkio produktais su Europos kaimynystės politikos (EKP) Rytų regiono šalimis.

Prekyba žemės ūkio (maisto) produktais su EKP Rytų šalimis

Remdamasi Europos kaimynystės politika (EKP), ES palaiko ryšius su šešiolika artimiausių kaimyninių Rytų ir Pietų šalių.

EKP vykdančios šalys skirstomos į pietinį ir rytinį regionus. Rytiniam regionui priklauso Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina. Rusija tarpvalstybinio bendradarbiavimo veikloje dalyvauja pagal EKP, tačiau ji nepriklauso EKP.

Apskritai ES yra grynoji eksportuotoja į šias šalis (išskyrus Ukrainą ir Moldovą) ir eksportuoja įvairius produktus (gyvūnų augintinių maistą, alkoholinius gėrimus, sūrį, aliejinių augalų sėklas, cukrų ir kt.). Tuo tarpu ES daugiausia importuoja grūdus, augalinius aliejus (iš Ukrainos ir Moldovos), vaisius (iš Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano), alkoholinius gėrimus (iš Armėnijos).

Susitarimai su EKP Rytų šalimis

EKP Rytų šalims taikomi arba asociacijos susitarimai, arba partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (PBS).

Asociacijos susitarimai

Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai taikomi asociacijos susitarimai. Asociacijos susitarimai apima prekybos aspektą ir jais taip pat sukuriama sistema, kuria sudaromos palankesnės sąlygos toliau derinti šešių šalių standartus ir užtikrinti jų atitiktį ES standartams, visų pirma Ukrainos atveju – keliems BŽŪP bei sanitarijos ir fitosanitarijos teisės aktams.

Asociacijos susitarimai, įskaitant jų nuostatas dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE), pasirašyti 2014 m. birželio 27 d. su Gruzija, Moldova ir Ukraina ir šiuo metu visi jie galioja. Trijuose susitarimuose numatyta aukšto lygio geografinių nuorodų (GN) apsauga, pagal kurią šiose šalyse apsaugotas visas ES geografinių nuorodų sąrašas.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai

Armėnijai ir Azerbaidžanui taikomi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai (PBS). ES neratifikavo 1995 m. sudaryto partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Baltarusija, nes Baltarusija neprisiėmė įsipareigojimo užtikrinti demokratiją, politines ir pilietines teises.

Šalys

Armėnija

Dvišaliai santykiai reglamentuojami Visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu (VTPS), laikinai taikomu nuo 2018 m. birželio mėn. Susitarimas nėra lengvatinis (t. y. tarifų lengvatos netaikomos), tačiau abi šalys užtikrina, kad būtų pripažintas ir apsaugotas visas jų teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašas.

Visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimą su Armėnija ES pasirašė 2017 m. lapkričio 24 d., juo patekimo į rinką aspektas nenumatytas. Tačiau susitarime numatyta abipusė geografinių nuorodų apsauga ir iššūkį keliantis laipsniškas „Cognac“ ir „Champagne“ pavadinimų pašalinimas iš Armėnijos produktų rinkos.

Europos Sąjunga yra grynoji žemės ūkio (maisto) produktų eksportuotoja į Armėniją. Pagrindiniai ES eksportuojami produktai yra gyvūnų augintinių ėdalas, konditerijos gaminiai ir gyvi augalai. Didžiausią dalį – daugiau kaip pusę – iš Armėnijos importuojamų žemės ūkio (maisto) produktų sudaro spiritiniai gėrimai (brendis), po jų – vynas, cigarai ir cigaretės.

Susijusi informacija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

ES ir Armėnijos prekyba

15 SPALIS 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Armenia
English
(389.18 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Azerbaidžanas

ES ir Azerbaidžano prekybos santykiai grindžiami nuo 1999 m. galiojančiu Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu (PBS). 2017 m. ES ir Azerbaidžanas pradėjo šiuo metu gerokai pažengusias derybas dėl naujo išsamaus susitarimo. Į susitarimą bus įtrauktas skyrius dėl geografinių nuorodų, kuriame bus numatytas abipusis abiejų šalių geografinių nuorodų pripažinimas ir apsauga.

2017 m. ES pradėjo derybas su Azerbaidžanu dėl peržiūrėto Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (dabar galiojantis susitarimas sudarytas 1999 m.), kuris neapims patekimo į rinką aspekto, bet į jį bus įtrauktas GN skyrius.

ES yra grynoji žemės ūkio (maisto) produktų eksportuotoja į Azerbaidžaną. Azerbaidžanas eksportuoja beveik vien tik riešutus (daugiau kaip 90 proc.), o ES daugiausia eksportuoja maisto produktus, sūrį ir spiritinius gėrimus.

Susijusi informacija

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

ES ir Azerbaidžano prekyba

15 SPALIS 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Azerbaijan
English
(353.15 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Baltarusija

Dvišaliai prekybos ir ekonominiai santykiai nėra reglamentuojami neseniai sudarytu susitarimu, tačiau jiems toliau taikomas Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, kurį 1989 m. sudarė Europos bendrija su Sovietų Sąjunga ir kurį vėliau patvirtino Baltarusija. Be to, kas dvejus metus rengiamas ES ir Baltarusijos koordinavimo grupės posėdis ir vyksta ES ir Baltarusijos dialogas dėl prekybos.

Europos Sąjunga yra grynoji žemės ūkio (maisto) produktų eksportuotoja į Baltarusiją. ES daugiausia eksportuoja šiuos produktus: vaisius ir daržoves, gyvus augalus ir gyvūnų augintinių ėdalą. Baltarusijos importuojamus žemės ūkio (maisto) produktus daugiausia sudaro augaliniai aliejai, daržovės (grybai) ir vaisiai (uogos).

Susijusi informacija

ES ir Baltarusijos prekyba

15 SPALIS 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Belarus
English
(407.67 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Gruzija

ES ir Gruzijos dvišaliai santykiai žemės ūkio produktų srityje reglamentuojami 2014 m. birželio 27 d. pasirašytu ir nuo 2016 m. liepos 1 d. visiškai galiojančiu asociacijos susitarimu, įskaitant į jį įtrauktą susitarimą dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE). Jame numatyta visiškai liberalizuoti ES žemės ūkio (maisto) produktų (išskyrus česnakus) tiekimą Gruzijos rinkai ir Gruzijos eksportą į ES.

Europos Sąjunga yra grynoji žemės ūkio (maisto) produktų eksportuotoja į Gruziją. ES daugiausia eksportuoja šiuos produktus: spiritinius gėrimus, cukrų ir maisto produktus. Iš Gruzijos daugiausia importuojama spiritinių gėrimų, lazdyno riešutų ir vyno.

Pagal Asociacijos susitarimą abi šalys užtikrina, kad būtų pripažintas ir apsaugotas visas jų teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašas.

Susijusi informacija

Asociacijos susitarimas

ES ir Gruzijos prekyba

15 SPALIS 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Georgia
English
(398.89 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Moldova

ES ir Moldovos dvišaliai santykiai reglamentuojami 2014 m. birželio 27 d. pasirašytu ir nuo 2016 m. liepos 1 d. visiškai galiojančiu dvišaliu asociacijos susitarimu, įskaitant į jį įtrauktą susitarimą dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE). Įsigaliojus susitarimui Moldova liberalizavo patekimą į savo rinką, numatydama kai kurių tarifų panaikinimą pereinamuoju laikotarpiu. Eksportui jautriausiems produktams (kiaulienai, paukštienai, pieno produktams, perdirbtiems mėsos produktams, cukrui ir saldikliui) buvo suteiktos tam tikros tarifinės kvotos. Kita vertus, nuo susitarimo įsigaliojimo dienos ES leido Moldovos eksportuojamiems žemės ūkio produktams patekti į rinką, išskyrus 6 vaisių ir daržovių produktus, kuriems taikomos tarifinės kvotos neskaičiuojant įvežimo kainos (tiek ad valorem, tiek specifinės muito dalys) – tai česnakai, pomidorai, šviežios valgomosios vynuogės, švieži obuoliai, šviežios slyvos, vynuogių sultys. Kitiems pagal įvežimo kainų sistemą eksportuojamiems vaisiams ir daržovėms ad valorem muitas netaikomas.

Moldova yra grynoji žemės ūkio (maisto) produktų eksportuotoja į ES, o pagrindinės eksportuojamų produktų kategorijos yra aliejinių augalų sėklos, grūdai ir augaliniai aliejai. ES daugiausia eksportuoja šiuos produktus: aliejinių augalų sėklas, gyvūnų augintinių ėdalą, spiritinius gėrimus ir kiaulieną.

Pagal Asociacijos susitarimą abi šalys užtikrina, kad būtų pripažintas ir apsaugotas viso jų teritorijoje saugomų geografinių nuorodų sąrašas.

Susijusi informacija

Asociacijos susitarimas

ES ir Moldovos prekyba

15 SPALIS 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Moldova
English
(406.46 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Ukraina

ES ir Ukrainos dvišalė prekyba žemės ūkio produktais reglamentuojama 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusiu Asociacijos susitarimu (jo politinės ir bendradarbiavimo nuostatos laikinai taikomos nuo 2014 m. lapkričio mėn.). Į asociacijos susitarimą įtrauktos nuostatos dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) – ekonominė susitarimo dalis, pasirašyta 2014 m. birželio 27 d. ir visapusiškai galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d. Asociacijos susitarimas su Ukraina apima daugiau nei kiti klasikiniai laisvosios prekybos susitarimai, nes juo siekiama atverti rinkas ir spręsti konkurencingumo klausimus, taip pat jame išvardyti veiksmai, kurių reikia imtis siekiant atitikti ES keliamus standartus ir sudaryti sąlygas prekybai ES rinkose. IVLPE yra plataus užmojo susitarimas, pagal kurį Ukraina įsipareigoja laikytis visų skyrių atitinkamų ES acquis, įskaitant nuostatas dėl sanitarijos ir fitosanitarijos standartų ir gyvūnų gerovės.

Ukraina yra ketvirtas pagal dydį ES žemės ūkio (maisto) produktų importo į ES šaltinis ir 15 eksporto rinka (2019 m.). ES daugiausia į Ukrainą eksportuoja cigarus ir cigaretes, aliejinių augalų sėklas ir gyvūnų augintinių ėdalą. ES iš Ukrainos daugiausia importuoja šių grupių produktų: grūdų (daugiausia kukurūzų), augalinių aliejų ir aliejinių augalų sėklų. Ukraina yra didžiausia ES kukurūzų importuotoja.

Susijusi informacija

ES ir Ukrainos prekyba

Asociacijos susitarimas

27 BALANDIS 2022
Agri-food trade statistical factsheet – Ukraine
English
(414.54 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Rusija

ES ir Rusijos santykiai reglamentuojami 1994 m. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu (PBS), įsigaliojusiu 1997 m. Šiuo metu 2009 m. pradėtos derybos dėl PBS atnaujinimo (t. y. Naujojo susitarimo) yra sustabdytos dėl politinių priežasčių.

2014 m. rugpjūčio 7 d. Rusija, reaguodama į sankcijas, kurių ES ėmėsi po Krymo aneksijos, dėl politinių priežasčių uždraudė importuoti įvairius ES žemės ūkio produktus. Šis draudimas tebetaikomas. Tačiau Rusija tebėra septinta pagal dydį ES žemės ūkio (maisto) produktų eksporto rinka (2019 m.). Daugiausia eksportuojama vyno ir spiritinių gėrimų, konditerijos gaminių ir gyvūnų augintinių ėdalo. ES daugiausia importuoja aliejines išspaudas, aliejinių augalų sėklas ir augalinius aliejus.

Susijusi informacija

ES ir Rusijos prekyba

15 SPALIS 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Russia
English
(408.86 KB - PDF)
Parsisiųsdinti