Skip to main content
Agriculture and rural development

Užimtumas ir ekonomikos augimas kaimo vietovėse

Politikos tikslas

Bendras pranešimas svarbiausiomis temomis, susijusiomis su darbo vietų kūrimu, ekonomikos augimu, skurdu, žemės ūkio maisto produktų sektoriumi ir problemomis kaimo vietovėse.

Renginiai