Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Ūkių konsultavimo sistema

Ūkių konsultavimo sistemos tikslai

Visos Europos Sąjungos šalys yra sukūrusios ūkių konsultavimo sistemą. Ūkių konsultavimo sistema padeda ūkininkams geriau suprasti ES aplinkos, visuomenės ir gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės taisykles ir jų laikytis.

Sistemos teikiama informacija

Teikiama informacija apie:

  • pareigas ūkio lygmeniu, atsirandančias pagal teisės aktų nustatytus valdymo reikalavimus ir žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus (kompleksinę paramą);
  • klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymą (žalinimą);
  • priemones, numatytas pagal kaimo plėtros programas, kuriomis siekiama ūkio modernizavimo, konkurencingumo didinimo, sektorių integravimo, inovacijų, rinkos orientavimo ir verslumo skatinimo;
  • efektyvaus ir tausaus vandens naudojimo bei vandens apsaugos reikalavimus;
  • augalų apsaugos produktų naudojimą;
  • integruotąją kenkėjų kontrolę.

Taip pat gali būti teikiama informacija apie:

  • ūkių pertvarkymo skatinimą ir jų ekonominės veiklos įvairinimą;
  • rizikos valdymą ir atitinkamus prevencinius veiksmus, kurių imamasi gaivalinių nelaimių, katastrofų ir gyvūnų bei augalų ligų atveju;
  • būtiniausius reikalavimus, taikomus agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokoms už įsipareigojimus, kuriais viršijami privalomi standartai ir būtiniausi trąšų ir augalų apsaugos produktų, taip pat ekologinio ūkininkavimo reikalavimai;
  • klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie jos, biologinę įvairovę ir vandens apsaugą.

ES šalys užtikrina, kad būtų aiškus skirtumas tarp to, kas yra ūkininkų konsultavimas, o kas – patikra, ar tinkamai skirta pajamų parama.

2023–2027 m. BŽŪP

2021 m. birželio mėn. po išsamių Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybų buvo pasiektas susitarimas dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos. Šis susitarimas oficialiai priimtas 2021 m. gruodžio 2 d., o 2023–2027 m. BŽŪP įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d.

Pagal 2023–2027 m. BŽŪP paramos sąlygomis ir žalinimo sistemomis atsižvelgiama į didesnius žaliuosius užmojus ir taip padedama siekti Europos žaliojo kurso tikslų. Be kita ko, bus diegiamos ekologinės sistemos, kurios suteiks daugiau paskatų taikyti klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

Susijusi informacija

Integruota administravimo ir kontrolės sistema (IAKS)

Teisinis pagrindas

Įgyvendinant ūkių konsultavimo sistemą taikomos

Naujienos