Skip to main content
Agriculture and rural development

Tarptautinis bendradarbiavimas ir susitarimai ES žemės ūkio srityje

ES bendradarbiavimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse su regioninėmis bei tarptautinėmis organizacijomis.

EU-Canada Dialogue

EU-Canada dialogue on sustainability, environmental stewardship and climate action in agriculture.

Renginiai