Skip to main content
Agriculture and rural development

Tarptautinis bendradarbiavimas ir susitarimai ES žemės ūkio srityje

ES bendradarbiavimas žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse su regioninėmis bei tarptautinėmis organizacijomis.

ES ir Kanados dialogas

ES ir Kanados dialogas tvarumo, aplinkos valdymo ir klimato politikos žemės ūkio srityje klausimais.