Skip to main content
Agriculture and rural development

Bendra žemės ūkio politika

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) skirta maistui, aplinkai ir kaimo vietovėms.

BŽŪP – tai visuomenės ir žemės ūkio partnerystė, kuria užtikrinamas stabilus maisto tiekimas, ūkininkų pajamos, aplinkos apsauga ir kaimo vietovių gyvybingumas.

2023–2027 m. bendra žemės ūkio politika pradėta įgyvendinti 2023 m. sausio 1 d.

a young farming couple holding a chicken

Apžvalga

BŽŪP tikslų, istorijos ir dabartinių taisyklių apžvalga bei kaip ją vykdant remiami ES ūkininkai ir Europos apsirūpinimas maistu.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet

Pajamų rėmimas

ES didina apsirūpinimo maistu saugumą ir skatina tvarų ūkininkavimą teikdama paramą ūkininkų pajamoms.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background

BŽŪP finansavimas

Siekdama patenkinti ūkininkų, miškininkų ir kaimo bendruomenių poreikius, Europos Komisija užtikrina, kad bendros žemės ūkio politikos finansavimas būtų teisingas, pakankamas ir skaidrus.
a collage of people on farms producing and supplying food

Agri-food supply chain

Žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės valdymas ir kaip joje sustiprinti ūkininkų padėtį.
A farmer monitoring his crop in a greenhouse

CAP Strategic Plans

Siekiant tikslinių, apčiuopiamų rezultatų, nacionalinio lygmens BŽŪP strateginiuose planuose derinami įvairūs vietos ir ES lygmens tikslai.

Kaimo plėtra

Dėmesio centre

Susijusios nuorodos

Tvari BŽŪP

BŽŪP laikomasi socialinio, aplinkosauginio ir ekonominio požiūrio į tvarumą.

Rinkos

Su žemės ūkio rinkomis susiję duomenys ir analizė.

Renginiai

  • Konferencijos ir aukščiausiojo lygio susitikimai

EU Agri-Food Days

  • 2023 m. gruodžio 5 d., antradienis, 09:30 val. - 2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis, 15:30 val. (CET)