Skip to main content
Agriculture and rural development

Bendra žemės ūkio politika.

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) skirta maistui, aplinkai ir kaimo vietovėms.

BŽŪP – tai visuomenės ir žemės ūkio partnerystė, kuria užtikrinamas stabilus maisto tiekimas, ūkininkų pajamos, aplinkos apsauga ir kaimo vietovių gyvybingumas.

Naujoji bendra žemės ūkio politika 2023–2027 m.

Apžvalga

BŽŪP tikslų, istorijos ir dabartinių taisyklių apžvalga bei kaip ją vykdant remiami ES ūkininkai ir Europos apsirūpinimas maistu.

Pajamų rėmimas

ES didina apsirūpinimo maistu saugumą ir skatina tvarų ūkininkavimą teikdama paramą ūkininkų pajamoms.

BŽŪP finansavimas

Siekdama patenkinti ūkininkų, miškininkų ir kaimo bendruomenių poreikius, Europos Komisija užtikrina, kad bendros žemės ūkio politikos finansavimas būtų teisingas, pakankamas ir skaidrus.

Agri-food supply chain

Žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės valdymas ir kaip joje sustiprinti ūkininkų padėtį.

Kaimo plėtra

BŽŪP remiamas kaimo vietovių dinamiškumas ir ekonominis gyvybingumas teikiant finansavimą ir veiksmais, kuriais remiama kaimo plėtra.

BŽŪP strateginiai planai

Dėmesio centre

Susijusios nuorodos

Tvari BŽŪP

BŽŪP laikomasi socialinio, aplinkosauginio ir ekonominio požiūrio į tvarumą.

Rinkos

Su žemės ūkio rinkomis susiję duomenys ir analizė.