Skip to main content
Agriculture and rural development

Ūkininkavimas

Informacijos apie ekologinį ūkininkavimą, geografines nuorodas ir kokybės sistemas, gyvūninius ir augalinius produktus ir kt. apžvalga.

Gyvūniniai produktai

The EU legislates to regulate the production, export and import of various animal products in European countries.

Ūkių konsultavimo sistema

Naudojantis ūkių konsultavimo sistema ūkininkai informuojami apie gerąją žemės ūkio praktiką reglamentuojančias taisykles, kurių turi laikytis visi ūkininkai ES.

Sertifikavimas

Quality certifications for agricultural and other food products, registers, protection and control.

Dėmesio centre

Susijusios nuorodos

Rinkos stebėjimo centrai įsteigti tam, kad padėtų geriau reaguoti į rinkos nepastovumą ir stebėtų rinkos signalus.