Skip to main content
Agriculture and rural development

Ūkininkavimas

Informacijos apie ekologinį ūkininkavimą, geografines nuorodas ir kokybės sistemas, gyvūninius ir augalinius produktus ir kt. apžvalga.

Gyvūniniai produktai

ES leidžia teisės aktus, reglamentuodama įvairių gyvūninių produktų gamybą, eksportą ir importą Europos šalyse.

Ūkių konsultavimo sistema

Naudojantis ūkių konsultavimo sistema ūkininkai informuojami apie gerąją žemės ūkio praktiką reglamentuojančias taisykles, kurių turi laikytis visi ūkininkai ES.

Ekologinis ūkininkavimas

Ekologinio ūkininkavimo politika, taisyklės, ekologinės gamybos sertifikatai, parama ir kriterijai.

Sertifikavimas

Žemės ūkio ir kitų maisto produktų kokybės sertifikatai, registrai, apsauga ir kontrolė.

Jaunieji ūkininkai

Dėmesio centre

Susijusios nuorodos

Rinkos stebėjimo centrai

Rinkos stebėjimo centrai įsteigti tam, kad padėtų geriau reaguoti į rinkos nepastovumą ir stebėtų rinkos signalus.