Skip to main content
Agriculture and rural development

Bendra žemės ūkio politika mano šalyje

Informacija apie bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) įgyvendinimą ir taikymą kiekvienoje ES šalyje.

Naujoji BŽŪP suteikia ES šalims daugiau lankstumo, kad priemones galėtų pritaikyti prie vietos sąlygų.

BŽŪP strateginiai planai

ES šalių BŽŪP strateginiuose planuose bus derinamos įvairios tikslinės intervencijos priemonės, skirtos jų konkretiems poreikiams patenkinti ir apčiuopiamiems rezultatams, susijusiems su ES lygmens tikslais, pasiekti.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Kaimo plėtra

Susijusios nuorodos

Naujoji BŽŪP

Naujoji BŽŪP bus labai svarbi užtikrinant ES žemės ūkio ir miškininkystės ateitį.

BŽŪP paramos gavėjai

Informacija apie paramos gavėjus, gaunančius finansavimą per nacionalines ir regionines valdžios institucijas arba tiesiogiai iš Komisijos.