Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jordbruksmarknader och priser

Prisövervakning

EU-kommissionen bevakar noga prisläget, marknadsutvecklingen för jordbruksråvaror och livsmedel och publicerar olika rapporter varje år.

Prisutveckling

Varje månad publiceras en sammanfattning av prisutvecklingen för utvalda jordbruksprodukter och livsmedelspriserna för konsumenter i EU och världen. Även om inte alla produkter är jämförbara på både EU-nivå och internationell nivå får man ändå en indikation på den senaste prisutvecklingen.

22 NOVEMBER 2023
Price dashboard latest issue
English
(895.68 KB - PDF)
Ladda ner

Läs mer

Tidigare utgåvor

Utsikter

Utsikter på kort sikt för marknaderna för jordbruksgrödor, kött och mejeriprodukter i EU publiceras tre gånger om året (i februari, juni och september). Utsikterna bygger på synpunkter från marknadsexperter inom EU-kommissionens avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling och aktuella uppgifter.

Utsikter på medellång sikt för jordbruksmarknaderna och jordbruksinkomsterna det närmsta årtiondet publiceras en gång om året, vanligtvis i december. Utsikterna består av ett antal prognoser för marknads- och sektorsinkomster som bygger på specifika antaganden om makroekonomiska förhållanden, jordbruks- och handelspolitik, väderförhållanden och utvecklingen på den internationella marknaden.

Sammanfattningar och rapporter

Utvecklingen av jordbruksmarknaderna i EU och världen beskrivs i flera sammanfattningar och rapporter som bland annat tar upp efterfrågan och tillgången på livsmedel i världen, import av ekologiska produkter och global livsmedelsförsörjning.

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)
  • Direktsänds