Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Jordbruksmarknader och priser

Prisövervakning

EU-kommissionen bevakar noga prisläget, marknadsutvecklingen för jordbruksråvaror och livsmedel och publicerar olika rapporter varje år.

Prisutveckling

Varje månad publiceras en sammanfattning av prisutvecklingen för utvalda jordbruksprodukter och livsmedelspriserna för konsumenter i EU och världen. Även om inte alla produkter är jämförbara på både EU-nivå och internationell nivå får man ändå en indikation på den senaste prisutvecklingen.

25 APRIL 2024
Price dashboard latest issue

Läs mer

Tidigare utgåvor

Utsikter

Utsikter på kort sikt för marknaderna för jordbruksgrödor, kött och mejeriprodukter i EU publiceras tre gånger om året (i februari, juni och september). Utsikterna bygger på synpunkter från marknadsexperter inom EU-kommissionens avdelning för jordbruk och landsbygdsutveckling och aktuella uppgifter.

Utsikter på medellång sikt för jordbruksmarknaderna och jordbruksinkomsterna det närmsta årtiondet publiceras en gång om året, vanligtvis i december. Utsikterna består av ett antal prognoser för marknads- och sektorsinkomster som bygger på specifika antaganden om makroekonomiska förhållanden, jordbruks- och handelspolitik, väderförhållanden och utvecklingen på den internationella marknaden.

Sammanfattningar och rapporter

Utvecklingen av jordbruksmarknaderna i EU och världen beskrivs i flera sammanfattningar och rapporter som bland annat tar upp efterfrågan och tillgången på livsmedel i världen, import av ekologiska produkter och global livsmedelsförsörjning.

Evenemang