Skip to main content
Agriculture and rural development

Spremljanje cen

Evropska komisija pozorno spremlja stanje cen, razvoj trgov primarnih kmetijskih proizvodov in živil ter vse leto objavlja različna poročila.

Spremljanje cen primarnih proizvodov

Mesečni prikaz cen primarnih proizvodov vsak mesec povzema podatke o cenah primarnih proizvodov za najbolj reprezentativne kmetijske proizvode in o maloprodajnih cenah živil na ravni EU in na svetovni ravni. Čeprav vsi proizvodi niso primerljivi tako na ravni EU kot na svetovni ravni, naj bi prikaz dal vpogled v najnovejši razvoj cen.

27 MAREC 2023
Price dashboard latest issue
English
(1.24 MB - PDF)
Prenesi

Sorodne informacije

Prejšnje izdaje

Obeti

Trikrat letno (februarja, junija in septembra) se objavijo kratkoročni obeti za trge poljščin, mesa in mlečnih izdelkov v Evropski uniji, ki temeljijo na razmisleku tržnih strokovnjakov z Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja na podlagi najnovejših razpoložljivih podatkov.

Enkrat letno, običajno decembra, se objavijo srednjeročni obeti za kmetijske trge in dohodke za naslednje desetletje, ki zajemajo sklop obetov za tržne in sektorske dohodke, oblikovanih na podlagi specifičnih predpostavk glede makroekonomskih razmer, okolja kmetijske in trgovinske politike, vremenskih razmer in razvoja na mednarodnem trgu.

Tržna obvestila in poročila

Razvoj svetovnih kmetijskih trgov in kmetijskih trgov v EU se preučuje v vrsti obvestil in poročil. Med drugim se obravnavajo svetovna ponudba hrane in povpraševanje po njej, uvoz ekoloških proizvodov in svetovna prehranska varnost.