Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Landbrugsmarkeder og -priser

Prisovervågning

Kommissionen overvåger nøje prissituationen, markedsudviklingen for landbrugsråvarer og fødevarer og offentliggør forskellige rapporter i løbet af året.

Overvågning af råvarepriser

En månedlig oversigt over råvarepriser indeholder en månedlig oversigt over vareprisdata for de mest repræsentative landbrugsprodukter og forbrugerfødevarepriser på EU-plan og på verdensplan. Selv om ikke alle produkter er sammenlignelige både på EU-plan og på verdensplan, er det hensigten at give en indikation af den seneste prisudvikling.

25. APRIL 2024
Price dashboard latest issue

Se også

Tidligere udgaver

Fremtidsudsigter

Tre gange om året offentliggøres der kortsigtede udsigter for markedet for markafgrøder, kød og mejeriprodukter i EU (februar, juni og september). De er baseret på de overvejelser, som markedseksperter i EU-Kommissionens Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, har gjort sig ud fra de seneste tilgængelige data.

Udsigterne på mellemlang sigt for landbrugsmarkederne og indtægterne for det næste årti offentliggøres en gang om året, almindeligvis i december. Udsigterne består af et sæt markeds- og sektorindkomstudsigter, der udarbejdes på grundlag af specifikke antagelser vedrørende makroøkonomiske forhold, det landbrugs- og handelspolitiske miljø, vejrforhold og udviklingen på de internationale markeder.

Markedsanalyser og -rapporter

Der offentliggøres en række oplæg og rapporter om udviklingen på verdensmarkedet og EU's landbrugsmarkeder. Emnerne omfatter bl.a. den globale fødevareforsyning og -efterspørgsel, økologisk import og global fødevaresikkerhed.

Arrangementer