Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Poľnohospodárske trhy a ceny

Monitorovanie cien

Európska komisia podrobne monitoruje cenovú situáciu a vývoj trhov s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami a počas celého roka publikuje rozličné správy.

Monitorovanie cien komodít

Mesačný prehľad cien komodít poskytuje mesačné zhrnutie údajov o cenách komodít týkajúcich sa najreprezentatívnejších poľnohospodárskych výrobkov a spotrebiteľských cien potravín na celosvetovej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Napriek tomu, že nie všetky výrobky možno porovnávať na svetovej úrovni aj na úrovni EÚ, je cieľom naznačiť aktuálny vývoj cenovej hladiny.

25. APRÍLA 2024
Price dashboard latest issue

Súvisiace informácie

Predchádzajúce vydania

Výhľad

Krátkodobý výhľad týkajúci sa trhov plodín pestovaných na ornej pôde, mäsa a mliečnych výrobkov v Európskej únii sa publikuje trikrát ročne (vo februári, v júni a septembri). Uvádzajú sa v ňom úvahy trhových odborníkov Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s použitím najnovších dostupných údajov.

Strednodobý výhľad, ktorý obsahuje vyhliadky pre poľnohospodárske trhy a príjmy na nasledujúce desaťročie, sa publikuje raz ročne, zvyčajne v decembri. Výhľad zahŕňa súbor vyhliadok týkajúcich sa trhu a príjmov v odvetví, ktoré vychádzajú zo súboru predpokladov týkajúcich sa makroekonomických podmienok, prostredia poľnohospodárskej a obchodnej politiky, poveternostných podmienok a vývoja na medzinárodnom trhu.

Prehľady a správy o trhu

Rad prehľadov a správ preskúmava vývoj poľnohospodárskych trhov v EÚ aj na celosvetovej úrovni. Medzi zahrnuté témy okrem iného patrí dopyt a ponuka potravín, dovoz výrobkov z ekologického poľnohospodárstva a globálna potravinová bezpečnosť.

Podujatia

Aktuálne informácie