Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Poljoprivredna tržišta i cijene

Praćenje cijena

Europska komisija pomno prati stanje cijena, kretanja na tržištima poljoprivrednih proizvoda i hrane te tijekom godine objavljuje razna izvješća.

Praćenje cijena robe

Mjesečni prikaz cijena robe sadržava sažetak podataka o cijenama robe za najreprezentativnije poljoprivredne proizvode i potrošačkim cijenama hrane u jednom mjesecu, na razini Unije i na globalnoj razini. Iako nisu svi proizvodi usporedivi na razini Unije i na globalnoj razini, namjera je pokazati najnovija kretanja cijena.

27 OŽUJAK 2023
Price dashboard latest issue
English
(1.24 MB - PDF)
Preuzimanje

Povezane informacije

Prethodna izdanja

Izgledi

Tri puta godišnje (u veljači, lipnju i rujnu) objavljuju se kratkoročni izgledi za tržišta ratarskih kultura, mesa i mliječnih proizvoda u Europskoj uniji. Temelje se na razmišljanjima stručnjaka za tržište u Glavnoj upravi za poljoprivredu i ruralni razvoj Europske komisije, koji se koriste najnovijim dostupnim podacima.

Jednom godišnje, uglavnom u prosincu, objavljuju se srednjoročni izgledi u kojima se navode izgledi za poljoprivredna tržišta i prihode za sljedeće desetljeće. Riječ je o skupu izgleda za tržišne i sektorske prihode razrađenih na temelju posebnih pretpostavki o makroekonomskim uvjetima, okruženju u poljoprivrednoj i trgovinskoj politici, vremenskim uvjetima i kretanjima na međunarodnom tržištu.

Sažeci i izvješća o tržištu

Postoji niz sažetaka i izvješća o kretanjima na svjetskim poljoprivrednim tržištima i poljoprivrednim tržištima Unije. Obuhvaćene teme uključuju, među ostalim, globalnu ponudu hrane i potražnju za hranom, uvoz ekoloških proizvoda i globalnu sigurnost opskrbe hranom.