Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Maatalousmarkkinat ja maataloustuotteiden hinnat

Hintavalvonta

Euroopan komissio seuraa tiiviisti maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hintatilannetta ja markkinoiden kehitysnäkymiä ja julkaisee useita asiaa koskevia raportteja ympäri vuoden.

Perushyödykkeiden hintaseuranta

Kuukausittain ilmestyvä perushyödykkeiden hintakatsaus tarjoaa joka kuukausi tiivistelmän perushyödykkeiden hintatiedoista kaikkein edustavimpien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Vaikka kaikki tuotteet eivät ole vertailukelpoisia EU:ssa ja maailmanlaajuisesti, tarkoituksena on antaa tietoja viimeisimmästä hintakehityksestä.

2. HUHTIKUUTA 2024
Price dashboard latest issue

Lisätietoa

Aiemmat julkaisut

Tulevaisuudennäkymät

Peltokasvi-, liha- ja maitotuotemarkkinoiden lyhyen aikavälin näkymät EU:ssa julkaistaan kolme kertaa vuodessa (helmi-, kesä- ja syyskuussa). Ne perustuvat Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston markkina-asiantuntijoiden näkemyksiin ja uusimpiin saatavilla oleviin tietoihin.

Keskipitkän aikavälin katsaus, jossa tarkastellaan maatalousmarkkinoiden ja -tulojen näkymiä seuraavien 10 vuoden aikana julkaistaan kerran vuodessa, yleensä joulukuussa. Katsaus koostuu markkina- ja alakohtaisista tulonäkymistä, jotka on laadittu makrotaloudellisia olosuhteita koskevien erityisten oletusten perusteella, minkä lisäksi on otettu huomioon maatalous- ja kauppapoliittinen ympäristö, sääolosuhteet ja kansainvälisten markkinoiden kehitys.

Markkinakatsaukset ja -raportit

Maailman ja EU:n maatalousmarkkinoiden kehitystä tarkastellaan useissa katsauksissa ja raporteissa. Käsiteltyjä aiheita ovat muun muassa maailmanlaajuinen elintarvikkeiden tarjonta ja kysyntä, luomutuotteiden tuonti ja maailmanlaajuinen elintarviketurva.

Tapahtumat