Skip to main content
Agriculture and rural development

Žemės ūkio rinkos ir kainos

Kainų stebėsena

Europos Komisija atidžiai stebi kainų padėtį, žemės ūkio prekių ir maisto rinkų pokyčius ir visus metus skelbia įvairias ataskaitas.

Biržos prekių kainų stebėsena

Mėnesio biržos prekių kainų suvestinėje pateikiama mėnesinė tipinių ES ir pasaulio žemės ūkio produktų ir vartotojų maisto produktų kainų duomenų santrauka. Ne visus produktus galima palyginti tiek ES, tiek pasaulio lygmeniu, tačiau juo siekiama parodyti naujausius kainų pokyčius.

31 SAUSIS 2023
Price dashboard latest issue
English
(1.21 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Susijusi informacija

Ankstesni numeriai

Atrinktų tipinių produktų kainos ES

Kas mėnesį „Excel“ formatu skelbiamos tipinių ES žemės ūkio produktų kainos, apie kurias pranešė ES šalys.

Perspektyva

Europos Sąjungos pasėlių, mėsos ir pieno rinkų trumpalaikė perspektyva skelbiama tris kartus per metus (vasario, birželio ir rugsėjo mėn.). Ji grindžiama Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato rinkos ekspertų svarstymais, remiantis naujausiais turimais duomenimis.

Vidutinės trukmės laikotarpio perspektyva bei kito dešimtmečio žemės ūkio rinkų ir pajamų perspektyvos skelbiamos kartą per metus, paprastai gruodžio mėn. Bendroje perspektyvoje pateikiamos rinkos ir sektoriaus pajamų perspektyvos, parengtos remiantis konkrečiomis prielaidomis dėl makroekonominių sąlygų, žemės ūkio ir prekybos politikos aplinkos, oro sąlygų ir tarptautinės rinkos pokyčių.

Rinkos informacijos santraukos ir ataskaitos

Pasaulio ir ES žemės ūkio rinkų raida nagrinėjama įvairiose rinkos informacijos santraukose ir ataskaitose. Nagrinėjamoms temoms, be kita ko, priklauso pasaulinė maisto pasiūla ir paklausa, ekologiškų produktų importas ir pasaulinis apsirūpinimo maistu saugumas.