Skip to main content
Agriculture and rural development

Zemědělské trhy a ceny

Sledování cen

Evropská komise pozorně sleduje situaci v oblasti cen, vývoj trhů se zemědělskými komoditami a potravinami a v průběhu roku vydává různé zprávy.

Sledování cen komodit

Měsíční přehled cen komodit uvádí každý měsíc přehled údajů o cenách komodit pro nejreprezentativnější zemědělské produkty a o spotřebitelských cenách potravin na úrovni EU a v celosvětovém měřítku. Ačkoli ne všechny produkty jsou srovnatelné jak na úrovni EU, tak celosvětově, záměrem je poskytnout informace o nejnovějším vývoji cen.

31 LEDEN 2023
Price dashboard latest issue
English
(1.21 MB - PDF)
Stáhnout

Související informace

Dřívější vydání

Výhled

Krátkodobý výhled trhů s plodinami na orné půdě, masem a mléčnými výrobky v Evropské unii se zveřejňuje třikrát ročně (v únoru, červnu a září). Vychází z úvah odborníků na trh z Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova, kteří využívají nejnovější dostupné údaje.

Střednědobý výhled se zveřejňuje jednou ročně, zpravidla v prosinci, a uvádí vyhlídky týkající se zemědělských trhů a příjmů pro příštích deset let. Obsahuje perspektivy trhu a příjmů odvětví vypracovaných na základě konkrétních předpokladů ohledně makroekonomických podmínek, situace v zemědělské a obchodní politice, meteorologických podmínek a vývoje na mezinárodním trhu.

Aktuality a analýzy trhu

Jde o řadu analýz a zpráv různého rozsahu, které se zabývají vývojem na zemědělských trzích v EU a ostatních částech světa. Mezi zahrnutými tématy jsou mimo jiné globální nabídka potravin a poptávka po nich, dovoz ekologické produkce a globální zajišťování potravin.