Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Rynki rolne i ceny produktów rolnych

Monitorowanie cen

Komisja Europejska uważnie śledzi, jak kształtują się ceny towarów rolnych i żywności oraz jak rozwija się sytuacja na rynkach zbytu, a także publikuje szereg sprawozdań przez cały rok.

Monitorowanie cen towarów

Opracowywana co miesiąc tablica cen towarów zawiera miesięczne zestawienie cen najbardziej reprezentatywnych produktów rolnych i cen żywności dla konsumentów w UE i na świecie. Co prawda nie wszystkie produkty da się porównać zarówno na unijnych, jak i światowych rynkach, ale takie zestawienie ma za zadanie pomóc zorientować się, jak zmieniają się ceny w ostatnim czasie.

29 WRZEŚNIA 2023
Price dashboard latest issue
English
(937.24 KB - PDF)
Pobierz

Dodatkowe informacje

Poprzednie wydania

Prognozy

Trzy razy w roku (w lutym, czerwcu i we wrześniu) publikowane są prognozy krótkoterminowe dotyczące rynku roślin uprawnych, mięsa i nabiału w Unii Europejskiej. Takie prognozy oparte są na opiniach ekspertów ds. rynku w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, którzy korzystają z najnowszych dostępnych danych.

Raz w roku, zazwyczaj w grudniu, publikowane są prognozy średnioterminowe na kolejne 10 lat dotyczące rynków rolnych i dochodów w sektorze rolnym. Prognozy te opracowywane są na podstawie szczegółowych założeń dotyczących warunków makroekonomicznych, polityki rolnej i handlowej, warunków pogodowych i rozwoju sytuacji na rynkach międzynarodowych.

Przeglądy i sprawozdania

Rozwój sytuacji na rynkach światowych i unijnych jest przedmiotem wielu przeglądów i sprawozdań. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in. zaopatrzenia w żywność i podaży żywności na świecie, importu produktów ekologicznych oraz bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)