Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Financování a veřejné zakázky

Informace o možnostech financování a veřejných zakázkách na činnosti související se zemědělstvím a rozvojem venkova.

Unie v rámci své zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova poskytuje zemědělcům, komunitám a organizacím v celé EU širokou škálu finančních prostředků. Dále existuje řada příležitostí ucházet se o veřejné zakázky na projekty financované z EU, které se týkají těchto témat.

Granty jsou k dispozici na propagační kampaně zaměřené na zemědělské produkty EU s cílem otevřít nové příležitosti evropským zemědělcům a širšímu potravinářskému průmyslu.

Informace o druzích podpory příjmů pro zemědělce v celé EU, včetně přímých plateb, ekologických přímých plateb a podpory pro mladé zemědělce.