Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Na kratko o ekološkem kmetovanju

Cilji ekološkega kmetovanja

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki je namenjen pridelavi hrane z uporabo naravnih snovi in postopkov. To pomeni, da ima omejen vpliv na okolje, saj spodbuja:

 • odgovorno rabo energije in naravnih virov
 • ohranjanje biotske raznovrstnosti
 • ohranjanje regionalnega ekološkega ravnotežja
 • izboljšanje rodovitnosti tal
 • ohranjanje kakovosti vode

Pravila o ekološkem kmetovanju tudi spodbujajo visoko raven dobrobiti živali in zahtevajo, da kmeti izpolnjujejo posebne vedenjske potrebe živali.

Predpisi Evropske unije o ekološkem kmetovanju zagotavljajo jasno strukturo ekološke pridelave v celotni EU. S tem želimo zadostiti povpraševanju potrošnikov po varnih ekoloških proizvodih ter hkrati zagotoviti pošten trg za proizvajalce, distributerje in trgovce.

Krepitev zaupanja v ekološko kmetovanje

Da bi lahko kmetje imeli koristi od ekološkega kmetovanja, morajo potrošniki zaupati pravilom ekološke pridelave. EU je zato uvedla strog sistem nadzora in uveljavljanja predpisov, da bi zagotovila pravilno izvajanje pravil o ekološki pridelavi. Ekološko kmetovanje je del večje dobavne verige, ki zajema živilskopredelovalno industrijo, distribucijo in maloprodajo, za katere tudi veljajo strogi predpisi.

 • Vsaka država EU imenuje „izvajalce nadzora ali nadzorne organe“, ki opravljajo inšpekcijske preglede gospodarskih subjektov v verigi ekološke pridelave. Preden lahko živila tržijo kot ekološki proizvod, se morajo proizvajalci, distributerji in trgovci ekoloških proizvodov registrirati pri lokalnem nadzornem organu.
 • Po inšpekcijskem pregledu prejmejo certifikat, ki potrjuje, da njihovi proizvodi izpolnjujejo ekološke standarde.
 • Gospodarski subjekti se preverjajo najmanj enkrat letno, da se zagotovi, da še naprej upoštevajo pravila.
 • Za uvožena ekološka živila se uporabljajo kontrolni postopki, ki zagotavljajo, da so bila proizvedena in odpremljena v skladu z načeli ekološke pridelave.

Ekološki logotip zagotavlja skladno vizualno podobo ekološkim proizvodom EU, ki se prodajajo v EU. Logotip omogoča, da evropski potrošniki lažje prepoznajo proizvode z ekološkim poreklom in pomaga kmetom, da jih tržijo v vseh državah EU.

Ekološki logotip se lahko uporablja samo za proizvode, katere je pooblaščena nacionalna agencija ali nacionalni organ certificiral kot ekološke. To pomeni, da izpolnjujejo stroge pogoje glede načina proizvodnje, prevoza in skladiščenja.

Ekološki logotip EU

Ekološko kmetovanje po letu 2022

Ekološko kmetovanje je hitro rastoča gospodarska panoga na področju kmetijstva EU in neposredno odraža povečano zanimanje potrošnikov za ekološke proizvode. Evropska unija je v odziv na izzive, ki jih prinaša hitra širitev trga, in za zagotovitev učinkovitega pravnega okvira sprejela novo zakonodajo. Zaradi zapletenosti in pomembnosti sekundarne zakonodaje, ki je v pripravi, je bil začetek njene veljavnosti preložen za eno leto, in sicer s 1. januarja 2021 na 1. januar 2022. To preložitev so prvotno zahtevali države članice EU, Evropski parlament, tretje države in drugi deležniki.

Nova zakonodaja o ekološkem kmetovanju bo med drugim prinesla naslednje spremembe:

 • krepitev nadzornega sistema, pomoč pri krepitvi zaupanja potrošnikov v sistem EU na področju ekološke pridelave
 • nova pravila za proizvajalce, ki bodo manjšim kmetom olajšala prehod na ekološko pridelavo
 • nova pravila za uvožena ekološka živila bodo zagotovila enotni standard za vse ekološke proizvode, ki se prodajajo v EU
 • večji obseg proizvodov, ki se lahko tržijo kot ekološki proizvodi

Novo zakonodajo o ekološkem kmetovanju bo podpiral akcijski načrt o ekološki pridelavi v EU, ki ga je Evropska komisija začela izvajati marca 2021.

Sorodne informacije

Prihodnost ekološkega kmetovanja

Zakonodaja

EU določa številna pravila in predpise, ki urejajo proizvodnjo, distribucijo in trženje ekoloških proizvodov v EU. Za proizvode veljajo posebni predpisi.

Da bi izboljšala kakovost zakonodaje in razširila sodelovanje tudi na sektor ekološke pridelave, se EU posvetuje z deležniki in splošno javnostjo.

Sorodne informacije

Zakonodaja na področju ekološkega kmetovanja

Sodelovanje in strokovna mnenja

Documents

10. DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU

30. NOVEMBER 2023
Organic rules – frequently asked questions

Novice