Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Luonnonmukainen tuotanto lyhyesti

Katsaus EU:n luomupolitiikkaan: tavoitteet, luomutunnus, luomutuotteiden tuotannon, jakelun ja markkinoinnin sääntely, usein kysyttyä luomualasta.

Luomuviljelyn tavoitteet

Luonnonmukainen viljely on maanviljelytekniikka, jonka tarkoitus on tuottaa elintarvikkeita luonnollisista aineista luonnollisin menetelmin. Luomuviljelyn ympäristövaikutukset ovatkin yleensä vähäiset, sillä siinä pyritään

 • energian ja luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön
 • luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen
 • alueellisen ekologisen tasapainon säilyttämiseen
 • maan hedelmällisyyden parantamiseen
 • veden laadun turvaamiseen.

Lisäksi luomuviljelysäännöt ohjaavat maanviljelijöitä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista ja ottamaan huomioon eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet.

Luomuviljelyä koskevat EU:n asetukset on laadittu siten, että ne muodostavat selkeät raamit luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotannolle kaikkialla EU:ssa. Näin kuluttajat voivat luottaa siihen, että luonnonmukaisina mainostetut tuotteet todella ovat luomutuotteita, ja että markkinat ovat oikeudenmukaiset tuottajien, jakelijoiden ja markkinoijien kannalta.

Luomuviljelyn luotettavuuden parantaminen

Luonnonmukaisista viljelymenetelmistä ei ole viljelijöille hyötyä, jos kuluttajat eivät voi luottaa siihen, että luomutuotannon sääntöjä noudatetaan. Siksi EU:lla on tiukka sääntöjen ja täytäntöönpanon valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että luomutuotannossa toimitaan sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Luomuviljelyn tuotantoketju on laaja, ja siihen kuuluu myös elintarvikkeiden jalostus, jakelu ja vähittäiskauppa, joten niitäkin valvotaan.

 • Kukin EU-maa nimittää omat tarkastuslaitoksensa, jotka vastaavat luomuelintarvikeketjun toimijoiden tarkastamisesta. Luomutuotteiden tuottajien, jakelijoiden ja markkinoijien on ilmoittauduttava oman tarkastuslaitoksensa rekisteriin ennen kuin ne saavat markkinoida elintarvikkeitaan luonnonmukaisesti tuotettuina.
 • Kun niille on tehty tarvittavat tarkastukset, ne saavat sertifikaatin vahvistukseksi siitä, että niiden tuotteet täyttävät luonnonmukaisen tuotannon standardit.
 • Kaikki toimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Näin varmistetaan, että ne noudattavat edelleen sääntöjä.
 • Tarkastusmenettelyt koskevat myös luomutuotettuja tuontielintarvikkeita, jotta voidaan varmistua siitä, että niidenkin tuotannossa ja kuljetuksessa on noudatettu luomutuotannon periaatteita.

EU:ssa tuotettujen luomutuotteiden pakkauksissa käytetään yhtenäistä luomutunnusta. Sen auttaa kuluttajia tunnistamaan luomutuotteet ja viljelijöitä kauppaamaan niitä kaikissa EU-maissa.

Luomutunnusta saa käyttää ainoastaan sellaisissa tuotteissa, jotka ovat saaneet valtuutetulta tarkastuslaitokselta luonnonmukaisuussertifioinnin. Sen saadakseen niiden on täytettävä tiukat tuotantoa, kuljetusta ja varastointia koskevat ehdot.

EU organic logo

Luomuviljely vuoden 2022 jälkeen

Luomuviljely on EU:ssa nopeasti kasvava osa maataloutta, sillä kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia luonnonmukaisista tuotteista. Nopea kasvu on tuonut mukanaan myös haasteita, joihin EU on vastannut säätämällä alalle tehokkaan oikeudellisen kehyksen. Uutta lainsäädäntöä on sovellettu 1.1.2022 alkaen.

Uudella luomulainsäädännöllä on muun muassa

 • vahvistettu valvontaa, mikä lisää kuluttajien luottamusta EU:n luomujärjestelmään
 • otettu käyttöön tuottajia koskevia uusia sääntöjä, joiden ansiosta pienviljelijöiden on helpompi siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon
 • otettu käyttöön uusia luomutuotteiden tuontisääntöjä, joilla varmistetaan, että kaikki EU:ssa myytävät luomutuotteet täyttävät samat vaatimukset
 • laajennettu sellaisten tuotteiden valikoimaa, joita voidaan markkinoida luonnonmukaisina.

Uuden luomulainsäädännön tukena on EU:n luomutuotannon toimintasuunnitelma, jonka Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2021.

Lisätietoa

Luomutuotannon tulevaisuus

Lainsäädäntö

EU:lla on useita sääntöjä ja asetuksia, joilla säännellään luomutuotteiden tuotantoa, jakelua ja markkinointia EU:ssa. Jotkin asetukset koskevat vain tiettyjä tuotteita.

Yleisen toimintamallinsa mukaisesti EU pyrkii kehittämään myös luomualan lainsäädäntöä kuulemalla sidosryhmiä ja suurta yleisöä.

Lisätietoa

Luomualan lainsäädäntö

Kuuleminen ja asiantuntija-apu

Documents

9. HEINÄKUUTA 2024
L’agriculture biologique – une alimentation avec des principes
 • Nederlands
  (530.89 KB - PDF)
  Lataa
10. JOULUKUUTA 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
 • български
  (290.66 KB - PDF)
  Lataa
 • español
  (63.47 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (168.2 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (58.43 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (59.96 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (57.94 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (288.21 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (59.08 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (60.12 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (60.33 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (269.71 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (248.7 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (214.19 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (213.27 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (49.55 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (258.9 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (51.6 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (241.77 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (245.31 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (210.17 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (68.06 KB - PDF)
  Lataa
12. HEINÄKUUTA 2024
Organic rules – frequently asked questions

Tapahtumat

 • Kilpailut ja palkintoseremoniat
 • maanantai 23. syyskuuta 2024 klo 14:30 - 17:30 (CEST)
 • Brussels, Belgium
 • Katsottavissa suoratoistona

Uutiset